Էջ:Armenian classical poetry vol 1.djvu/176

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված է
ԲԱՌԱՑԱՆԿ

Ա.
ԱԹԼԱԶ, ԱՏԼԱՍ, ԱԴԼԱՍ — մետաքս
ԱԼՎԱ — վերստին, կրկին
ԱԼՎԱՐ — անծանոթ բառ
ԱՂՈՒէՆՈԻՆ — աղավնին
Ա՛Մ — ապա, թե, դեհ
ԱՄԱՆԱԹ — ի պահ, ավանդ, հավատարմություն, վստահություն
ԱՄՕԼ — գործող եզների վերջին լուծը
ԱՅ — սուրբ
ԱՆԱԽՈՒՆ — անհուն, անհաշիվ, անսահման
ԱՆԽՈԻՄ — անհուն
ԱՆՀԱՌԻ — անկեռիք, անատամ
ԱՊԱԽՏ — ոչինչ համարել, անտեսել, ուրանալ
ԱՊԱՐԱԹՈՎ — կոտրատվելով
ԱՋՐէ ԴԳԱԼ — հաճարենուց պատրաստած գդալ
ԱՍՏԱՆՎՈՒՐ, ԱՍՏԸՆԻՈՐ — աշխարհ
ԱՏԱԿ — հատակ, գետին
ԱՐԱՆ — անստույգ բառ
ԱՐՏԱԴ — մարտադաշտ

Բ.
ԲԱԺ — հասակ
ԲԱԼԱԿ — փայլար
ԲԱԽՉԱՅ — պարտեզ
ԲԱՆԻՐ — պանիր
ԲԱՇԸԼԵՆ — ձմերուկ
ԲԱՇԼԱՅԻՑ — սկսեց
ԲԱՐԸՇԵԼ — հաշտվել, համաձալնել
ԲէՀԼԻՎԱՆ — ըմբիշ, քաջամարտիկ, դյուցազն, հսկա
ԲԷՄՈՒՐԱԴ — իղձն անկատար
ԲԸՐՉԱՄ — հեր, մազ
ԲԻՐԱԴԻ — ամբողջ, բոլոր
ԲԼՊՈւԼ — սոխակ
ԲՈԶ — ԲԵԴԱԻԻ — գորշ նժույգ
ԲՈՒԶ — գառ կամ ուլ, բուծ, ամլիկ գառ
ԲՈԻԼՔ — խումբ, բույլ, բազում

Գ.
ԳԱԹԱՂՈՒՏ — ծամթել
ԳԱԼԱՊԱՆ — կալվոր, կալսող, կալապան
ԳԱՂ ՏԱԼ — պահել, պահ տալ
ԳԵԱՇՏ — խրախճանք
ԳԵՍՏՐԱՍ — որսորդ
ԳՅԱՌ — գառ
ԳՈՒՊԷԹ — գմբեթ
ԳՌՈՒԶ — գանգուր, խուճուճ, ձաղկ, նուրբ, ստվար

Դ.
Դ — ընդ նախդրի հապավված ձևը, դիմաց, փոխարեն, հետ, նկատմամբ, դեպի, միջով, մեջ, տակ
ԴԱՐԱ — ձոր, կիրճ
ԴԱՐՊԱՍ — պալատ, ապարանք
ԴԵՆ — թե, եթե
Դէխ — դեհ, դի, կողմ
ԴՈՐ — սեր
ԴՈԻԶ — հարթ, ողորկ, ուղիղ
ԴՈՒՆԻէ — երկիր, աշխարհ
ԴՈՒՐԱՆԱԼ — հանգստանալ, հաճույք ստանալ, բավարարություն զգալ

Ե.
ԵԱԼԱԼԻ — ձայնարկություն Է
ԵԱՅՎԱՅ — սերկևիլ
ԵՐԻԹԱՑԵԱԼ — ցամաքած, սմքած
ԵՐԻՇ — քայլ

Զ.
ԶԱՂԱՐ — փոքրամարմին շան ցեղ
ԶԱՆ — այն (զայն)
ԶԱՆԵԶԱՆ — բազմաշնորհ
ԶԸԼՔ — ծամ
ԶԸՂԻ — ծամ, հյուսք, խոպոպ

Է.
ԷԳՈՒԱՆ — այգաբացի, առավոտի
ԷԶԱՐ — զարկեց, խփեց
ԷՂՎՆԻԿ — աղավնի