Էջ:Barpa Khachik.djvu/368

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված է


Առտնին— ահա յին, տան վերա- թեր յալ Ասկեր— (թրք*) ասկյար, զին֊ Վ"Ր Ասվի— բրդյա կտոր Աստակոս— ի/ողոր տեսակի խեց¬ գետին Ավընյու— (ար՝*) պողոտա Ա վուորր սսւնտե— (ֆր*) ձեր կենաց Աւ|ուՏ— (թրք*) բուռ, ափ Ավր վիլ— սրֆվեչ, նա1ւ փչանալ Ատ իւըտսւր— այդչափ, այդ չա¬ փի, ա յդ մեծության Արաբադ քաշե— սայլդ քաշիր* փիւբ •1 հեռացիր, ռադ եղիր Արաբի մազ— փիւբ.՝ խճճված գործ, թնյուկ Արգանակ— մ սա յուր բ Բսւլըիւ— (՝թրք*) ձուկ Բակալորեսւ— (ֆր*) պսակակիր (գրականության, արվեստների կամ գիտության ) Բսւյսւթ— (թրք*) հնացած, քար¬ թու, օթեկ Թանը բոանել— փիւբ.՝ վիճակը վատանալ, բարդանալ Բանքսւ — բանկ Բապուո— ( թրՔ*) կոշիկ, հոդա¬ թափ Բասկյան բերետ— բասկերի գոր¬ ծածած բերետ քնարբի — (ֆր*) պարտիա, կուսակ¬ ցություն* նաև երեկույթ կամ ցերեկույթ Բարպա—Լ հուն.) քեռի Բաֆրսւ— իաղաք Թուրքիա յի սևծովյաւն ափին, որի անունով Է կոչվում այդտեղ արտագըր– վող բարձրորակ ծխախոտը Արգո— ( ֆր՝) ժողովրդսւկաՆ հատուկ լեզու, որն առհաս՚ա ֊ րա>կ գործ են ածում քրեա¬ կան հանցա՝գ ործներր Արհավրալի— սարսափելի, զար¬ հուրելի Արմենիեն— (ֆր*) Հայ Արշիպեւլաքոս— Արշիպելագ, Էգե յան ծո ուս անունը Արտորալ— շտապել, ա ճապա– րել Արևագալ— մեծ պահքի չոյւեք– շաբթի և ՛ուրբաթ օրերի առա¬ վոտյան ժամերգություն Արևարգել— հովանոց Ափին մեշ թարթել— ծանր ու թեթև անել Աք ասիա— ակացիա Աֆ րնել— (թրք*) ներել Բեքեկ– (թրք.) աչքի բիբ Բեգեէ— (թրք.) փոխարժեք , զին¬ վորական ծառայության գնման գինը Բեզեստեն— (թրք՛) առևտրական փակ շուկա Բեիւսւբեր— (թրք*) անգիտակ քԱյզսւդԼ— (թրք՛) թեյի որդի Բեյլիկի գործ— (թրք*) պետական գործ Բերանը իւալաթալրիւլը— բերանը լեցուն. փիւբ.՝ մեծախոսիկ, շա¬ տախոս Բերնի փայը տալ— փիւբ.՝ ար¬ ժան՛ի պատասխան տալ Բերուքեր— (թրք*) սափրիչ, վար¬ սավիր Բիյփմ քյոյլի– (թրք.) մեր դյու– ղացի. փիւբ.՝ ա՛յ մարգ 853