Էջ:Calendar Hanragitak (Հանրագիտակ օրացույց).djvu/15

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Սխալ առաջացավ էջը սրբագրելիս

թիվ ցեղերը մի աքն ապագա ունին մեր հողագնդին վրա: Մինաս Չերազ ՆԵՐՍԵՍ ԱԿԻՆՁԱՆԸ ՀԱԿՈԲՈՍ ՏԱՇՅԱՆԻ ՄԱՍԻՆ Մեծ ու հոյակապ բանասեր Լա- կոբոս Տաշյանը կարճահասակ էր, բայց երբ կնվագեր (իսկ նա ըն- տիր սրնգահար էր), կթվար, թե նրա կծկված մարմինը բացվում ու երկարում էր: Ներսես Ակինքան ԼՐԱՉՅԱ ԱՃԱՌՅԱՆՆ ԻՆՔՆ ԻՐ ՄԱՍԻՆ Փորձով կարող եմ ասել, որ մի ոտքով կամ մի ձեռքով լինելը շատ վատ բան է, բւպց մի աչ- քով լինելը ոչ մի նշանակու¬ թիւն չունի: Ահագին Արմատա¬ կան բառարանս, հինգ հատոր Սնձնանունների բառարանս, տա¬ սը հատորանի Լիակատար քերա¬ կանութիւնս և աքէն մի աչքի արդ¬ իւնք է: Լրաչյա Աճապան «ԱԼՄԱՍՏԵ ԳԱԼ» Մոսկվայի Կրեմ լի զինապալա- տում է գտնվում «Ալմաստե գա¬ հը», որը պատրաստել են Նոր Ջուղայի հայ վարպետները: Աքն Սպահանից Մոսկվա եկած հայ վաճառական Ջաքար Սահրատ- քանը 1660 թվականին նվիրել է Ալեքսեյ Միխւպլովիչ ցարին: Գա- հի պատրաստման համար օգ- տագործվել է 897 տարբեր չափսի ալմաստներ, 1Հ98 մպրգարիտ, ամեթիստ, շափլուղա, տելազիոն, հակինթ, 1830 նիշապուրի փի- րուգ, ոսկի, արծաթ: ժ ամանա կին «Ալմաստե գահը» գնահատվել է 22589 ռուբլի: Այժմ քան գներով նրա արժեքն անցնում է մի քանի միլիոն ռուբլուց: «Ալմաստե գահը» աշխար հին հաւանի ընտիր գահերից մեկն է: ՃԱՇՎՈԴԱԿԱՆ ՏԵԻՆԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ձԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ խորհրդափն Լարսստանում հաշվողական տեխնիկա[ի զար¬ գացումը սկսվել է 1950-ական թվականների կեսերից: Լիմնա- կան կենտրոններն են մաթեմա- տիկական մեքենաների գիտահե- տազոտական ինստիտուտը և «ելեկտրոն» արտադրական միա- վորումը: 1954 — 55-ին հա[ գիտնականները Մոսկվաիւմ մաս- նակցեցին Խորհրդալին Միութիւ- նում առաջին էլեկտրոնային հաշ- վիչ մեքենաներից մեկի' Մ-Յ-ի (Ա. Իոսիֆրսն, Ի. Բրուկ) մշակմա- նը, որի կատարելագործված «Գո¬ հար» անվանմամբ տարբերա- կը հետագաիւմ օգտագործվել է