Էջ:Hagop Baronian, Collected works, vol. 9 (Հակոբ Պարոնյան, Երկերի ժողովածու, հատոր 9-րդ).djvu/283

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Սխալ առաջացավ էջը սրբագրելիս

J5. Մեկե մը առնելիք ւսնեի, ա յսօրվան համար խոսք տված էր, բերե նե քեղի պիտի տամ։ Տասնհինգ օրեն եկուր։ Ես ալ չեմ կրնար կոր առնել աղբար, ի՞նչ ընեմ։ Ուրբաթ օրր ստակ կ ուզվի ։ Գալ շաբաթ օրր եկուր, ստակդ առ գնա։ Պարտք չունե ցող մարդ կա՞, ամենեն հարու ստն անգամ 6. 7. 8. 9. 10. պարտքր չկրնար կոր վճարել։ 11. 12. 13. 14. շՒվգ հա. Եըկուշաբթի օրը ստակ կ' ուզվի՞ ։ Գործ մը կա, լմննա նե ամենը մեկեն կուտամ կր լմնցնեմ։ Երեքշա բթի օր ալ ստակ ուզել բնավ տեսած չունէի։ Քեղի շատ կը հոգնեցունենք կոր։ 4աէ շաբթու ա լ լմնցունեմ։ 15. Այսչափ առնելիք ունիմ տե, ստակ մր չեմ կրնար առնել: 16. Աղբա՜ր, չորեքշաբթի օրն ալ ստակ ուզելը նո՞ր նեցիր։ 17. Ժամե մը եկուր տամ։ 18. Կարծեմ քուկին առնելիքդ այնչափ չպիտի րլլա։ 19. Պոռալն ի՞նչ պիտի րլլա, ո՞վ չուզեր իր պարտքր վճարել: 20. Գալ շաբաթ օրը ժամր ճիշտ յտթնին եկուր տամ։ 21. Եղբայր, հինգշաբթի օրր պարտք կր տրվի՞։ 22. Ա՜լ ձանձրա ցուցիր զիսէ երբ ունենամ նե ան ատեն պիտի տամ, ինչ պիտի ընես նե րրե ։ 23. Արզոլհալ ընես նե ստակ մր չեմ տար, աս ալ գիտցիր: 24. Վաղը չէ, լիք ստակ կա յա, որ տանք։ 25. Առուտուր 26. Մ արդուս 27. $ունիմ, հոգիս չպիտի տամ ա՜։ 28. Հեզի ըսինք, որ ես ունենամ նե կր ղրկեմ։ 29. Մեճիտիե մ՝ւսլ տայիր ինձի ու գալ շաբթու ամենր մեկեն տա յի։ 30. Ապահով եղիր ստակդ իմ քովս չկորսվիր։ Թեպետ և ուրիշ պատասխաններ ալ կան, բայց ասոնք հիմ֊ նական սկզբունքներն ր լլա յով զանոնք չհրատարակեցինք։ Արգո պարտք ունեցողներն ասոնք լավ մր սերտեն նե կրնան իրենը իրենցմե գտնալ ուրիշ պատասխաններ ալ։ հա֊ կոր աւ լըււար knP nP--- պզտիկ մնալը չարժեր։ 283