Էջ:Mikael Nalbandian, vol. 3.djvu/163

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


գրիչը Փարիզի հայոց վրա կդարձնև և առակ չթողուր իյւենց կան չեչեն ետև, անոր աչ զոհ շ ըլլար կելնե (իբրև կարեկից) էջմիածնա վարղապետի մը խնդրո մեջր կըմտնե ու «յայթակղություն բառը վերջապես կար֊ տասանե, բանի մը կետ ետևե դնեչն աչ շմոռնալով, մ արատին կըհասնի: Պ ատասխաննիս ատ որ իրավ կամ սուտ ըչլալուն վրա չէ, ա յլ այնչափը լավ գիտենք, որ ժողովուրդը ամեն ատեն պատրաստ են գայթակզեչու, և անոր համար իրենց արգելք մր չէ դրված. բայց վարդապետին պարտքն է չգայթակղեցնել զժողովուրդս, և իրեն այնպես հրաման եղած է։ Իսկ եթե մ եք ղՄ խիթարյան համախոհը դատելու միտք ունենայինք, պիտի հարցնեինք իրեն։ Նախ, մեր ընտանի խնդիրներուն մեջ մտնելու արտոնությունը ուս- տի* առած է։ Երկրորդ, նույն արտոնությունը մեզ ալ կտա , որ Մ խիթարյան հա֊ մախոհի մր Վենետիկեն փախուցած աղջկանը պսսոմու թյու%ն ընենք: Երրորդ, արտոնություն կտա , որ ալն աղջկան համար վանքի տպարանին մեջր (մեծավորեն ու մյուս անդամներեն ծածուկ) տպված շինծու անցագրին պատմությունն ընենք։ Չորրորդ, արտոնություն կտա*, որ ատեն անցնելեն ետև, աղջկան ոտքը Լոմպարտիա դպածին պես կաոավարութենե բռնվելուն, և անոր անցագրին ինչ կերպիվ տպվիլը հաստատելեն ետև... Մխիթարյանց շփոթ ատենին վճարած տուգանաց հաշվույն հետը անուրանալի պատ» մ ութ յունն րնենք։ Հինգերորդ, արտոնություն կտա , որ դատարկաշրջիկ և ծռաքայլ Մ խիթարյան համախոհի մր տարիներով Փարիզի մեջ բրած անաոա֊ կություններր տեղերովն ու վկայություններովդ ցույց տանք ու մսխած սակին հաշիվն ու պատմությունն րնենք։ Վեցերորդ, արտոնություն կտաոր Մխիթարչան համախոհի մր երի տասարդությանը ատենին երկու տեսակ հանդերձից նկարագրությու¬ նը րնելեն ետև, մեկովը Ֆոպլասին, մյուսովն ալ Թ՜աոթյո ւֆին ունեցած նմանության պատմությունն րնենք, ու այս օրվան ունեցած իր պատ¬ վավոր և Աոաշակա վիճակովը մերկանդամ ազգին աոջեը խայտառա¬ կենք... Յոթերորդ, արտոնություն կտա*, որ Պ ոլիսի ^ Մ խիթարյան համա¬ խոհ աց վրա քիչ մր խոսինք ու ազգայնոց կամացս դեմ և մեր տչաց աոջևր տներ ուն մեջ ելնել մտնելով իրենց ըրած անդգամ ությանց ման¬ րամասն նկարադրութ յունն րնենք։ Բայց մենք այսպիսի խնդիրներ ու մեջ մտնելու ե Մ խիթարյան նա