Էջ:Mikael Nalbandian, vol. 3.djvu/463

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


Պասկևիչ Ի. 391, 392, 429 Պապ թագավոր 109, 416 ^աս|Ու(1աքԼկ Ն. Հ. 383 ՜ՊավԼլ I 53, 3/4 Պասւկայյօւն ^արրյւել 367, 3/3, 374, 395, 446 ՜Պաականյան Հովնանսես 198 Պա ական յան Միքայել 365 Պաւոկանյան (հսփսւյել 100, 113, 111, 220, 360, 367, 383, 416

  • Պսւրոնյան Հակոբ 360

Պեյրսն 24օ, 2օ4 Պեշիկթաշւյան Մկրտիչ 453 Պետերման 247, 256 Պեւորոսյան Անդրեաս 365, 371 Պլատոն 245, 252, 254, 261 Պյութագորաս 245, 254 Պյուոքւոս 301 Պոմւդադար ժ. Ա. 147, 398 Պոմպեոս 290 Պոյանյան Ա. ՅՏ6, ՅՏ7 Պոայե 245, 254 Պռոշյան Պերճ 360. 405, 415, 446—448 Պտոլոմեոս 249, 25Տ Հալալյան Սարդիս 43. 265, 361, 369, 373, 395, 434, 443-447 Հրբաշյան էդվարդ 357, 370, 401 Հունդ Աստվածատուր 405—407 քհսսին (հւն ՅՏ2 Ռեմյադա 246, 255 Ռեշիդ փաշա 408 Օոզե|ւինի 245, 254 Սալթիկյաև Գրիգոր 390, 394, 426 Սալլանթյան Միքայել 200, 413, 414 Սա լմերոն 234 Սահակ Պարթև 74, Տ9, 90, 141, 142, 207, 210, 211 Սանակյան Կարապեա 54 Սանրադյան Հովնաննես 379 Սայաթ-Նովա 442 Սասանյան դինաստիա 251, 261 Սասի 245, 254 Սարդիս, արքեպիսկոպոս 222 Սարդիս Pn-էիւարացի 120, 391 Սարդիս, պատրիարք 316, 31/, 323, 324 Սարդիս Վանանդեցի ՅՏ1 Սարդիս, վարդապետ 39/ Սարդսյան Խորեն 357, 415, 427 Սարդսյան Ս. 453 Սարդանապալ 249, 259 Սարոփւան Ա. 450 Սեթեոս 214, 416, 433 ՍելևկյաննԼր 249, 259 Սեյադ տես Մ ա դա թ յան Պետրոս Սեն Մարտեն 246, 247, 249, 255, 256, 258 Ubrnpb, արքեպիսկոպոս 139 Սերոթյան Հակոբոս 422 Սերովթե վարդապետ Արարատյան 429 Սերովբե վարդապետ Պատկանյան 381 Սերվանտես 205 Սիմեոն Երևանցի 375, 376 Սիմեոնյան Պետրոս 359, 361, 366 Սկայորդի տե'ս Մ սեր յան ՀՀարմայր Սմբատ, սպարապետ 40Տ Սյու էմեն 377 463