Էջ:Mikael Nalbandian, vol. 3.djvu/464

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


Սյունյաց թագավորություն 402 Սոմալյան Սուքիաս 396 Սվանյան Հարություն 268, 353, 373, 404. 405, 425, 434—438, 451-453 Ստեփանյան Դաոնիկ 451, 452 Ստեփանյան Միքայել 108, 380, 381 Ստեփանյան Ստեփան (Խորեն Ստեփա- նե) 359, 360, 380, ՅՏ1 Սաեփանոս, քահանա 277 Ստ!>փանոս Ասողիկ 408 Սաեփանոս Սյունեցի (Օրբելյան) 375, 40Տ Վալտեր, տպարանատեր 406 Վահան Մա մի կոն յան 22, 90, 96, 369 Վահե 249, 259 Վահրամ Եղեսացի 247, 256 Վահրամ Մեծոփեցի 408 Վահանի տե' и Տեր-Հովհաննիսյան Ստե¬ փանն пи Վաղարշակ 195 Վանանդեցի Սարդիս 381 Վանցի Պորլոս (Պողոս Միքայելյան) 26Տ. 271-273, 385, 425, 435—438 Վասակ Սյունի 244 Վասիլ Արշակունի I 250, 260, 430 Վասիլ II 251, 260, 430 Վարդան Մամիկոնյան 403 Վար դան Փի|իսյս]իկոս 430 Վարդանանք 215 Վարշամյանց Սարդիս 349, 385, 389, 453—455 Վարոն 301 Վեհապետյան Մատթեոս 58, 180, 229, 422 Վերդի Ջուզեսլպե 105, 379 Վերստովսկի Ա. 110, 360, 382 Վիլկինսոն 245, 254 Վիլսոն 245, 254 Վիստոն Գեորդ 246, 255 Վիստոն Վիլհելմ 246, 255 Վոլտեր Ֆ. Մ. 432 Վորոնցով Ա. 55 Վոամշասլուհ 112 464 Տատյան Պողոս 400 Տեր-Ալեքսանդրյանց Գևորգ 359 Տեր-Ավեաիսյան Ստեփան 416 Տեր-Գրիդորյան Միքայել 360 Տեր-Հովհաննիսյան Դաթրիել 380, 441 Տեր-Հովհաննիսյան Ոսկան 32, 367, 36Տր 370, 371 Տեր-Հովհաննիսյան Սաեփանոս 441 Տեր-Մարտիրոսյան Բարսեղ 139 Տեր-Մկրտչյան Գալուստ 369 Տեր-Սարդիսենց Ս. 402 Տիթերիոս 250, 2Ճ0 Տիդրան II 146, 249, 259, 397, 398 Տիդրանյանց Սարդիս 110, 381, 382 Տիրատարյան Մեսրոպ (Մ. նալբանդյա- յանի ծածկանունըJ 181, 193, 198, 357, 410 Տկաչև Եդոր, բժիշկ 59 Տյոասո, մադամ 148, 398 Տոլասլյան Հ. 404 Տրդատ թագավոր 250, 259, 398 Փաւյոաոս Բուդանդացի 416 Փարսադանյանց Գարեդին տե'и Մուրադ¬ յան Գարեգին Փափազյանց Աղավնի 331, 452 Փափադյանց Արուսյակ 331, 452 Փ|)||սւ|ս|ոս 301, Փիլիսլս|ոս որ ղի Վար դանի 250, 260 Փիլոն եթրայեցի 252, 262, 430 Փոտ, պատրիարք 430 Փուդինյանց Ն. Ю9, 381 Բա թան յան Հ. 444, 447 Բադկեդոնականներ 234 Բանանյան Գ. 441 Քաչթերունի տե'и Տեր-Հովհաննիսյան Գ, Քյաթիպյան Հ. 166 Օթեր Դանիել Ֆ. է. 109 Օդկին, լեհ աստիճանավոր 429 Օսկան Ь. 420 *