Էջ:Mikael Nalbandian, vol. 3.djvu/48

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված է


имущество ваше, которое только перевезено быть может; что из определенной от Нас суммы уже и исполнено.

Второе. Для удобнейшего поселения вашего отвесть в Азовской Губернии особенную от прочих селений округу крпости Святого Димитрия Ростовсского, как границы оной с Донским войском утверждены, оставляя из нее на крепостной выгон земли три тысячи десятин, да для рыбных ловель тамошним обывателям четвертую часть реки Дона, из того, сколько оной реки в даче той округи состоит, в верх от устья реки Темерника, а в случае недостатка для селений ваших там земли, и в Округе -крепости Азовской, где против тех дач ваших рыбные ловли, Все¬ милостивейше жалуем вечно в пользу и выгоды всего общества без всяких в казну Нашу податей. Третье. По разделении на классы Государственных жителей Всемилостивейше уволь- няем всех от Государственных податей и служб, какого бы звания оные ни были, на десять лет, а по прошествии оного времени имеют платить в казну Нашу ежегодно купечество, с капиталов с рубля по од- 48 միայն փոխադրելի էր, որ և Մե¬ զանից սահման յալ արծաթ ա դըլ֊ խովը արդեն հնարավոր է կառու¬ ցած։ Երկրորդ. Ձեր առավել հարմա¬ րավոր բնակության համար տալ ձեզ Ազովյան գավառի մեջ այն, մյուս բնակութեններից առանձ¬ նացած հ ողաբաժինը սուրբ Գի֊ միտրիյ Րոստովսկիոլ ամրոցին, ինչպես դորա սահմանքր դեպի Դոնու զորքի բնակատեղին որոշ¬ ված են. թողնելով ղորանից ամ¬ րոցի * համար, որպես արոտի դաշտ, երեք հազար դեսյատին հող» այլև ձկնորսության համար տեղացի բնակիչներին, քառորդ մասը Դոն գետի, այն բաժնից, ինչքան որ այն գետի սահմանից ընկնում էր այդ հողաբամնի մեջ, դեպի վեր Թեմերնիկ գետի բերա¬ նից։ թայց եթե ձեր բնակութեն- ների համար այնտեղ պակաս էր հողը, և Ազովյան ամրոցի սահ¬ մանումը, ուր ձեր շենքերի հան¬ դեպ կային ձկնորսության տեղեր, ամենողորմ գթությամբ պարգե- վոլմ ենք մշտնջենավոր ժամա¬ նակով բոլոր հա սարակության օգտի և շահի համար առանց որե- վիցե հարկատվության դեպի Մեր գանձատունը։ Երրորդ. Թագավորության բնա¬ կիչները կարգերի վերա բաժանե¬ լուց հետո ամենողորմ գթությամբ ազատում ենք ամենեքյանքդ բո¬ լոր Տերութենական հարկերից և