Էջ:Mikael Nalbandian, vol. 4.djvu/375

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


անոր աշխարհածանոթ ճիզվիթական լեզվին խաբվելով կարծել, թե մեր անարծաթ Կոզման դպրոցին վրա է գրեր այս ամենը։ Մենք չըսենք ասոր դեմ տակավին այն իրողությունը, որ ինքը Այվազովսքին հայտնած է, թե եկեղեցական գումարներեն տարին 6,000 քարպովանց իր բնակության և սննդյան համար ծախք կընե եղեր, վերը հիշված իր կանոնավոր ոոճիկներեն դուրս (ասի իր խոստովանածն է ու կերևա թե այն օրեն սկսելով է' որ իր նկարիչ եղբորը հետ քիչ մ' անախորժություն ունեցավ ընտանեկան ծախքի պատճառով, վասնզի նկարիչը կըսեր թե այս չափ ատեն ինք պահեր է ընտանիքը, հիմա ալ թող վարդապետը պահե, հիմս անոր ձեռքը շատ ստակ կա և այլն)։ Չըսենք նաև թե Այվազովսքիի պես մեկը չէր կրնար դրամոց հոգաֆբարձություն ընել. պ. Ալթունճյանց ամբարի այն երևելի դաշնագիրը վկայէ մեր խոսքին... Չըսենք նաև թե իր ցնդաբանությունքը (որ երկուքի կբաժնվի, մեկը անամոթ համբավի անսանձ տենչանոք ինքզինքնինգոֆ վելու, մեյմ' ալ աս, ան վատաբանելու, ասոր անոր վրա մուր քսելու, Մխիթարյանց հայհոյելու և այլն, որոնց համար ստակ մ՛ ալ տվող չկաի տպելու համար տպագրական մեծ մեծ ծախքեր ըրին։ Այլ սա միայն ըսենք, թե դպրոց մը բանալու համար, ան ալ մեծածախք դպրոց մը (ձը- գենք անոր ներքին իսկությունը), սակայն ավաղը կանոր աշխարհածանոթ ճիզվիթական լեզվին խաբվելով կարծել, թե մեր անարծաթ Կոզման դպրոցին վրա է գրեր այս ամենը։ Մենք չըսենք ասոր դեմ տակավին այն իրողությունը, որ ինքը Այվազովսքին հայտնած է, թե եկեղեցական գումարներեն տարին 6,000 քարպովանց իր բնակության և սննդյան համար ծախք կընե եղեր, վերը հիշված իր կանոնավոր ոոճիկներեն դուրս (ասի իր խոստովանածն է ու կերևա թե այն օրեն սկսելով է' որ իր նկարիչ եղբորը հետ քիչ մ' անախորժություն ունեցավ ընտանեկան ծախքի պատճառով, վասնզի նկարիչը կըսեր թե այս չափ ատեն ինք պահեր է ընտանիքը, հիմա ալ թող վարդապետը պահե, հիմս անոր ձեռքը շատ ստակ կա և այլն)։ Չըսենք նաև թե Այվազովսքիի պես մեկը չէր կրնար դրամոց հոգ բարձություն ընել. պ. Ա լթ ունճ յան ց ամբարի այն երևելի դաշնագիրը վը- կայէ մեր խոսքին... Չըսենք նաև թե իր ցնդաբանությունքը (որ երկուքի կբաժնվի, մեկը անամոթ համբավի անսանձ տենչանոք ինք զին քնին գո վելու, մեյմ' ալ աս, ան վատաբանելու, ասոր անոր վրա մուր քսելու, Մխիթարյանց հայհոյելու և այլն, որոնց համար ստակ մ՛ ալ տվող չկաի տպելու համար տպագրական մեծ մեծ ծախքեր ըրին։ Այլ սա միայն ըսենք, թե դպրոց մը բանալու համար, ան ալ մեծածախք դպրոց մը (ձը- գենք անոր ներքին իսկությունը), սակայն ավաղը կրնա՞ հիմ ըլլալ; Դնենք թե առձեռն պատրաստ 200.000 քարպովանց դրամագլուխ մ՛ ոլնինք, բայց կրնա՞նք այս գումարին շահովը, որ շատ շատ տարին 10.000 քարպովանց պիտի ըլլա 5 տոկոսեն ապահով կերպը առնելով, դպրոց մր բանալ, որուն տարեկան ծախքին համար եթե 18.000 քարպո- վանց չըլլա նե' պիտի գոցվի' ինչպես ասկե տարի մ’ առաջ հայտնեց Այվազովսքին առ Խալիպյան գրած մտերմական նամակին մեջ... Այս գումարին վրա 6.000 քարպովանց վարդապետին ծախքն ալ Ավելցնելու ըլլանք նե հետևյալ թիվը պիտի ստանանք. 24.000 քարպովանց' մինչանոր աշխարհածանոթ ճիզվիթական լեզվին խաբվելով կարծել, թե մեր անարծաթ Կոզման դպրոցին վրա է գրեր այս ամենը։ Մենք չըսենք ասոր դեմ տակավին այն իրողությունը, որ ինքը Այվազովսքին հայտնած է, թե եկեղեցական գումարներեն տարին 6,000 քարպովանց իր բնակության և սննդյան համար ծախք կընե եղեր, վերը հիշված իր կանոնավոր ոոճիկներեն դուրս (ասի իր խոստովանածն է ու կերևա թե այն օրեն սկսելով է' որ իր նկարիչ եղբորը հետ քիչ մ' անախորժություն ունեցավ ընտանեկան ծախքի պատճառով, վասնզի նկարիչը կըսեր թե այս չափ ատեն ինք պահեր է ընտանիքը, հիմա ալ թող վարդապետը պահե, հիմս անոր ձեռքը շատ ստակ կա և այլն)։ Չըսենք նաև թե Այվազովսքիի պես մեկը չէր կրնար դրամոց հոգաբարձություն ընել. պ. Ա լթ ունճ յան ց ամբարի այն երևելի դաշնագիրը վը- կայէ մեր խոսքին... Չըսենք նաև թե իր ցնդաբանությունքը (որ երկուքի կբաժնվի, մեկը անամոթ համբավի անսանձ տենչանոք ինք զին քնին գո վելու, մեյմ' ալ աս, ան վատաբանելու, ասոր անոր վրա մուր քսելու, Մխիթարյանց հայհոյելու և այլն, որոնց համար ստակ մ՛ ալ տվող չկաի տպելու համար տպագրական մեծ մեծ ծախքեր ըրին։ Այլ սա միայն ըսենք, թե դպրոց մը բանալու համար, ան ալ մեծածախք դպրոց մը (ձը- գենք անոր ներքին իսկությունը), սակայն ավաղը կրնա՞ հիմ ըլլալ; Դնենք թե առձեռն պատրաստ 200.000 քարպովանց դրամագլուխ մ՛ ոլնինք, բայց կրնա՞նք այս գումարին շահովը, որ շատ շատ տարին 10.000 քարպովանց պիտի ըլլա 5 տոկոսեն ապահով կերպը առնելով, դպրոց մր բանալ, որուն տարեկան ծախքին համար եթե 18.000 քարպո- վանց չըլլա նե' պիտի գոցվի' ինչպես ասկե տարի մ’ առաջ հայտնեց Այվազովսքին առ Խալիպյան գրած մտերմական նամակին մեջ... Այս գումարին վրա 6.000 քարպովանց վարդապետին ծախքն ալ Ավելցնելու ըլլանք նե հետևյալ թիվը պիտի ստանանք. 24.000 քարպովանց' մինչ դեռ մեր դրամագլուխը 10.000 քարպովանց կբերե։ Ասոնք ըլլա լեն ետքը հայտնի է որ ամեն տարի 14.000 քարպովանց իր շահով հանդերձ մայր գումարեն վար երթա պիտի, ամեն տարի ալ այս վրա տալիքը պիտի ավելնա' վասն ղի մայր գումարն ալ չկրնար տարին 10.000 քարպովանց բերել։ Աս ալ բավական չէ ղեռ ևս, ելնել ահագին շինվածք մը շինելու ձեռք զարնել, որով նախնական ենթադրված 200.000 քարպովանցին կե- սին իջեցնել։ Ըսել է թե 5.000 քարպովանց տոկոս առնել տարին ու 19.000 քարպովանց վրա տալ։ Այս սքանչելի գործողության անփախլեԼէ հետևանքն ի՞նչ է. մի՞թե կարոտություն կա՞ ըսելու, դպրոցը քանի մը տարիեն բացը կելնե, կգոցվի, կամ էն շատը Խրըմի թ աթարներուն էշերն 375- դեռ մեր դրամագլուխը 10.000 քարպովանց կբերե։ Ասոնք ըլլա լեն ետքը հայտնի է որ ամեն տարի 14.000 քարպովանց իր շահով հանդերձ մայր գումարեն վար երթա պիտի, ամեն տարի ալ այս վրա տալիքը պիտի ավելնա' վասն ղի մայր գումարն ալ չկրնար տարին 10.000 քարպովանց բերել։ Աս ալ բավական չէ ղեռ ևս, ելնել ահագին շինվածք մը շինելու ձեռք զարնել, որով նախնական ենթադրված 200.000 քարպովանցին կե- սին իջեցնել։ Ըսել է թե 5.000 քարպովանց տոկոս առնել տարին ու 19.000 քարպովանց վրա տալ։ Այս սքանչելի գործողության անփախլեԼէ հետևանքն ի՞նչ է. մի՞թե կարոտություն կա՞ ըսելու, դպրոցը քանի մը տարիեն բացը կելնե, կգոցվի, կամ էն շատը Խրըմի թ աթարներուն էշերն 375-րնա՞ հիմ ըլլալ; Դնենք թե առձեռն պատրաստ 200.000 քարպովանց դրամագլուխ մ՛ ոլնինք, բայց կրնա՞նք այս գումարին շահովը, որ շատ շատ տարին 10.000 քարպովանց պիտի ըլլա 5 տոկոսեն ապահով կերպը առնելով, դպրոց մր բանալ, որուն տարեկան ծախքին համար եթե 18.000 քարպո- վանց չըլլա նե' պիտի գոցվի' ինչպես ասկե տարի մ’ առաջ հայտնեց Այվազովսքին առ Խալիպյան գրած մտերմական նամակին մեջ... Այս գումարին վրա 6.000 քարպովանց վարդապետին ծախքն ալ Ավելցնելու ըլլանք նե հետևյալ թիվը պիտի ստանանք. 24.000 քարպովանց' մինչ ըլլա լեն ետքը հայտնի է որ ամեն տարի 14.000 քարպովանց իր շահով հանդերձ մայր գումարեն վար երթա պիտի, ամեն տարի ալ այս վրա տալիքը պիտի ավելնա' վասն ղի մայր գումարն ալ չկրնար տարին 10.000 քարպովանց բերել։ Աս ալ բավական չէ ղեռ ևս, ելնել ահագին շինվածք մը շինելու ձեռք զարնել, որով նախնական ենթադրված 200.000 քարպովանցին կե- սին իջեցնել։ Ըսել է թե 5.000 քարպովանց տոկոս առնել տարին ու 19.000 քարպովանց վրա տալ։ Այս սքանչելի գործողության անփախլեԼէ հետևանքն ի՞նչ է. մի՞թե կարոտություն կա՞ ըսելու, դպրոցը քանի մը տարիեն բացը կելնե, կգոցվի, կամ էն շատը Խրըմի թ աթարներուն էշերն 375-