Էջ:The Knight in the Panther's Skin, Shota Rustaveli.djvu/279

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված է


Մի՞թե քիչ վիշտ ենք
Կռիվներում կերել. մեր սև մազերը
Ո՛չ թե տարիքից, հենց էդ վշտերից
Սպիտակացել են. հերիք չէ՞ արդյոք,
Որ ուրախ ժամին վշտեր եք հիշում,—
Բայց երբ թագուհին նրա վրա գցեց
Իր մի հայացքը, էլ բան չխոսեց
Քաջ Զաքար ամիր մեծ սպասալարը:
Ու նստեց խոսեց Շոթա երգիչը.

     («Աղբիւր», 1890, №3 էջ 135)

46C Բուկ (^յ՛ո)— երաժշտական գործիք՝ շեփոր, փող։ 49a Փթրոց (6363000)—աղբ, նեխվածք: 54b Ամիլախոր (օՑօր՞օէօւծօ)— արքունի ախոռապետ՝ Ամիր -- ախոս (ը > լ ), 63c Բուրթի (ծ^ձօօօ)— գունդ գնդակ։ Մարզախաղ է։ 84a Կաբա (յօճօ)— զգեստ, արտահագուստ, բաճկոն։ 100d

Չանգ-չաղանա (6օ(Օօ6օ (00 60630)– լարային գործիքներ (պրսկ.-թուրք)։

105b Բակ է առնել (Յո^^Չ^0) շրջապատել է, պատվել է (գործածված է գրաբարյան համապատասխանությունը)։ 107c Մուֆարախ 6օ)—արաբ․ տրամադրությունը բարձրացնող դեղամիջոց։ 123c Ծալվող աթոռ (ևշ^-Տօ)—սայլաթոռ (բազկաթոռի տեսակ է)։ Հավանաբար առնչություն ունի հուն. 5^0՝/ բառին (սայլ, կռվի կասք)։ Հ. Աճառյանի կարծիքով պատահական նմանություն ունի սանս․ sal-երթալ, վազել բառին (Հ. Աճառյան, նշվ. աշխ., հ. Զ, էջ 71-72)։ Վրաց «սել–ի» ձևը համեմատելի է հյ. բրբ «սել-ին» ( = սայլ)։ 136d Ա՜խ, սատակեց... (...060(00336)– բնագրում, կարծում ենք, գործածված է հենց «սատակ-ել» բառը (տ, դ, կ, գ)։ 141a Էջիբ ()-գործածական է և հայ մատենագրություն մեջ, սենեկապետ։ Դ Չուրինաշվիլու թարգմանությամբ՝ привратник, камергер, portier, chambellan (տե՛ս նրա 1840 թ․ բառարանը)։ 147b Դիդեբուլ (03635^ –6օ) — ազնվական, ավագանի, բառացի՝ մեծավոր։ Բառս մի քանի անգամ գործածված է Ստ. Օրբելյանի մոտ և վիմագիր արձանագրություններում. 164d Մեծ մատ ((ՅՅ^1՝^) բութ մատն է կամ ինչպես կոչուվ են՝ ծուռ մատը։ Հյ. «ծուռ» և վր. «ցեռու» բառերը համեմատելի են։ 175a Եզրաս-խոսքը ս․ Գրոց Եզրասին է վերաբերում, որը անվանի քահանա և Հրեից ազգի առաջնորդն էր, «արագագիր դպիր օրինաց», այր գիտուն, ձեռնահա հավատարիմ և պատվական։ 75a Դիոնիսոս—խոսքը վերարեբվում է Դիոնիսիոս Արիսպագացուն, որին Շ․ Նուցաբիձեն ու այլոք նույնացնում են Պետրոս Վրացու հետ։ Այդ տեսությանը սկզբունքորեն առարկում է Կ․ Կեկելիձեն։ 181c Ռամին ու Վիս-Պարսիկ գրող Գուրգանիի (XI դ․) «Վիս օ Ռամին» սիրավեպի հերոսներ։ 192c Ռոստամ-դյուցազն Ֆիրդուսու «Շահնամե»-ից։ 196d Չին-Մաչին—բնագրում և առհասարակ հին վրացական աղբյուրներում Զին-Մաչին՝ Չինաստան (խոսքը հյուսիսային մասին է վերաբերում) երկիրը կոչվում է Օօ^յ-^-Օ