Էջ:The collected best works of Nicholas Marr, 1.djvu/328

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված է

հայկական էպոս 41
հայ-վրացական համեմատական քերականություն 19
հայցական հոլով 62, 80, 198, 220
հասարակ անուններ 224
հարավային կովկասյան լեզուներ 46
հելեներեն 22, 280
հեռավոր արևելյան լեզուներ 62
հետնալեզվային ապաշնչեղացում 153, 154
հետնալեզվային կիսաշփականներ 88, 89
հետնալեզվային հնչյուններ 89, 90, 99
հին գրական վրացերեն 19, 101, 162
հին լեզվաբանական դպրոց 86
հին լեզվաբանական ուսմունք 187
հին լեզվաբանություն 33, 266
հին ֆորմացիայի լեզուներ 75
հին ֆրանսերեն 120
հյուսիսային կովկասյան լեզուներ 46, 101
հյուսիսային-աֆրիկյան լեզուներ 42
հնագիտություն 26, 107, 375, 293
հնդևրոպական լեզվաբանություն 9, 16, 19, 18, 26, 47, 49, 53, 61, 198, 180, 287, 294
հնդևրոպական լեզուներ 19, 20, 37, 38, 39, 60, 62, 180, 184, 221, 282, 297
Հնդկաստանի տեղական լեզուներ 65
հնէաբանական հետազոտություն 108, 145, 162, 163, 225, 289
հնէաբանական մեկնաբանում 193, 288
հնէաբանական վերլուծություն 192, 199, 239
հնէաբանություն 34, 64, 100, 111, 112, 136, 192
հնչական լեզու 32, 34, 45, 46, 62, 70, 99-103, 110, 117, 118, 125, 127, 128, 130-133, 138-146, 150, 155, 160, 162, 182, 171, 183, 184, 187, 204, 215, 218, 224, 232-236, 263, 264, 280, 289, 292-298
հնչական կոմպլեքս 100, 329, 131, 138, 141, 142, 143, 147, 150, 164, 225
հնչյուն 15, 16, 53, 54, 57, 87, 88, 99, 104, 130, 131, 132, 133, 142, 143, 144, 149, 157, 166, 170, 221, 257
հնչյունաբանական օրենքներ 17, 104, 125, 150, 155, 157, 185, 187, 282
հնչյունաբանություն 54, 123, 196, 226
հնչյունական փոփոխություններ 98, 229
հնչյունական օրենքներ 104, 455, 157, 222
հնչյունային տարրեր 97
հնչյունների դիֆուզ վիճակ 131
հնչյունների ձևական ուսմունք 53
հնչույթ 16, 143
հոգնակի թիվ 80, 396, 218, 220
հոդաբաշխ լեզու 183
հոդաբաշխ հնչյուն 131, 132, 143
հոլով 77
հոլովում 74, 75, 173, 218, 220
հոտենտոտներ 26, 149
հոտենտոտների լեզու 26, 42, 71, 148, 149
հույներ 115, 116, 117, 134, 207, 235, 269, 270, 291
հունարեն 7, 15, 43, 69, 71, 86, 90, 101, 102, 129, 135, 136, 137, 138, 145, 159, 220, 221, 238, 269, 296, 297

ձայնադարձ 53, 155
ձայնավոր հնչյուն 53, 04, 55, 135, 143, 157, 170, 221, 286
ձայնեղ հնչյուններ 13, 89
ձայնեղ սպիրանտ 57
ձայնորդներ 90, 91
ձեռնալեզու 77, 103, 132, 146, 233, 236, 240
ձեռնամտածողություն 232, 233
ձեռնային խելք 130
ձեռք 111, 112, 129, 133-134, 144, 145, 146, 162, 173, 224, 232, 235, 236, 270, 297, 298
ձեռք լեզու 236
ձևաբանական դասակարգում 191