Էջ:The collected best works of Nicholas Marr, 1.djvu/329

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված է

ձևաբանություն 45, 68, 82, 83, 84, 86, 123, 160, 161, 171, 185, 191, 196, 218, 239
ձևական հնէաբանություն 85, 86
ձևական վերլուծություն 18, 85, 199
ձևական տիպաբանություն 84, 86
ձևերի ուսմունք 218

ճաներեն 7, 60, 70, 79, 80, 94-98, 101, 127, 145, 194, 222
ճապոներեն 68, 84

մալայան լեզու 67, 83, 84
մակբայ 160
մարքսիզմ 3, 33, 175, 177, 180, 185, 186, 216
մեգրելերեն 7, 46, 60, 70, 79, 80, 94-101, 106, 126, 145, 191, 194, 221, 238
միավանկություն 171, 172
միջազգային լեզու 30
միջերկրածովյան կուլտուրա 22
միջերկրածովքի հնդևրոպական լեզուներ 19
միջին և հարավաֆրիկյան լեզուներ 71, 110
մոնղոլերեն 44, 68, 70, 194
մորդվայական լեզվի մոկշանյան բարբառ 85
մորդվայերեն 7
մորդվիններ 42, 52
մտածողության զարգացում 116, 222
մտածողության ծագում 231
մտածողության տարբեր սիստեմ 103
մտածողություն 22, 88, 104, 112, 176, 179, 204, 205, 229, 233, 236, 240, 254, 257

յակուտերեն 145
յոնական տարր 44
յուկագիրերեն 7

նախադասություն 94, 161, 170
նախալեզու 13, 19, 39, 45, 82
նախածանց 63, 81, 83, 170, 173, 226
նախածանցային կազմավորում 67, 83, 84
նախապատմական Եվրոպայի լեզուներ 65
նախապատմական լեզուներ 20, 100, 110
նախապատմություն 23, 24, 186, 279, 285, 291, 292
նախդիր 77, 109, 225
նախնադարյան կուլտուրա 111, 167
նախնադարյան հնչական լեզու 197
նախնական խաչավորում 45
նախնական մտածողություն 233, 276
նամայերեն 42, 71
նայ հնչյուններ 44, 53, 91, 155, 295
ներգոյական հոլով 77, 196
ներգործական բայեր 207
նյութական կուլտուրա 4, 12, 21, 23, 34, 50, 66, 86, 88, 109, 110, 114, 175, 188, 189, 190, 164, 269
նոր էլամերեն
նոր վրացերեն 101

շաղկապ 76, 148, 160, 161, 162, 164, 173, 174
շարահյուսություն 85, 161, 182, 197, 239
շնչեղ հնչյուն 127, 159, 167
շչական հնչյուններ 13, 14, 94 98, 99, 101, 191, 194, 297
շչական խումբ 14, 44, 79, 80, 95, 124, 126, 151, 152, 153, 154
շրթնային բաղաձայն 96
շրթնային ձայնավորում 114
շումերական գրավոր լեզու 184
շումերների լեզու 222

ոչ հաբեթական լեզուներ 102
որոշիչ հոդ 196, 220
որսորդական հատուկ լեզու 87

չեզոք սեռ 220
չեչեներեն 46
չերեմիսերեն 101
չերքեզերեն 46