Էջ:The educational law, Ashot Yessayan.djvu/294

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված է- Գիտության մեթոդը ռեալ իրականության ուսումնասիրման միջոց է, ընդհանուր ելակետային սկզբունք, որի վրա հիմնվում է տվյալ գիտությունը:

Մեթոդները ստեղծվում են անհատի կամ անհատների խմբի, գիտական կամ պրակտիկ դպրոցների կողմից: Իր գործողությունների և արդյունքների շրջանակների սահմանափակվածության պատճառով, մեթոդներն ունեն բարոյական մաշվածության միտում, և բնական զարգացման հետևանքով կազմավորում են նոր մեթոդներ՝ հասարակության գիտական և տեխնիկական մտքի զարգացմանը ու ժամանակին համընթաց: Ընդունված է, որ միասեռ մեթոդների համախումբն անվանել մոտեցում:

Եթե կրթական իրավունքի գիտության առարկան ցռւյց է տալիս, թե ինչ է ուսումնասիրում տվյալ գիտությունը, ապա նրա մեթոդը պատասխանում է այն հարցին, թե ինչպես է ուսումնասիրվում կրթության իրավունք գիտությունը:

«Կրթության իրավունք» գիտության ընդհանուր բնութագրում կարևռր նշանակություն ունեն հետազոտության ժամանակ նրա կողմից օգտագործվող գիտական մերոդները:

Այդ մեթոդները բազմազան են՝

«Կրթության իրավունք» գիտության ընդհանուր մեթոդներն են՝

1. Պատմականությունը,

2. Օբյեկտիվությունը,

3. Կոնկրետությունը,

4. Բազմակարծությունը,

5. Վերլուծությունը,

6. Սինթեզը,

7. Ինդուկցիան,

8. Դեդուկցիան,

9. Հիպոթեզը:

«Կրթական իրավունք» գիտության հատուկ մեթոդներն են՝

10. Համակարգային մոտեցումը,

11. Իրավահամեմատականը,

12. Վիճակագրականը,

13. Սոցիոլոգիականը:

Գիտական հետազոտությունների նշված և այլ եղանակների ամբողջությունը կազմում է կրթության իրավունք գիտության մեթոդաբանությունը: Նշենք նաև, որ «մեթոդ» հասկացության մեջ ընդգրկվում են իմացության մեթոդոլոգիան և մեթոդիկան:

«Կրթության իրավունք» գիտության մեթոդաբանությունը, առանձին անձանց նրանց օրինական ներկայացուցիչների, մանկավարժների և իրավաբանական անձանց կրթության տարբեր աստիճաններում կրթական հարաբերությունների ծագման, զարգացման, փոփոխման և դադարման հիմնական ընդհանուր օրինաչափությունների ուսումնասիրման որոշակի տեսական սկզբունքների, տրամաբանական հնարքների և հատուկ միջոցների կիրառման ամբողջությունն է։

Մեթոդոլոգիան փիլիսոփայական կատեգորիաների համակարգ է, որը հնարավորություն է տալիս հետազոտելու կրթության ոլորտում գործնականում կիրառելու իմացության գործընթացի արդյունքում ձեռք բերված գիտելիքները:

Քննարկենք թվարկված մեթոդներն առանձին-առանձին:

1. Պատմականությունը, պատմական մոտեցումը պահանջում է կրթական իրավունքի բոլոր գործընթացներն ուսումնասիրել նրանց զարգացման պատմական փոխկապվածության մեջ դրանց պատմական զարգացման համատեքստում: Հետազոտելով կրթական իրավունք գիտությունը,