Էջ:The educational law, Ashot Yessayan.djvu/321

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված է  • Խթանել համայնքների նախաձեռնությունները՝ ուղղված մատչելի նախադպրոցական կրթության կազմակերպմանը:

Պետք է իրարից տարբերել նախադպրոցական կրթության հիմնական խնդիրներն օրենսդրական խնդիրներից:

Նախադպրոցական կրթության հիմնական խնդիրներն են՝

1) երեխայի ֆիզիկական, բարոյական և մտավոր զարգացման հիմքերի ստեղծումը.

2) մայրենի լեզվով հաղորդակցվելու և այդ հիմքի վրա օտար լեզուների ուսումնասիրման նախադրյալների ապահովումը.

3) հաշվել կարողանալու տարրական կարողությունների զարգացումը.

4) վարվեցողության տարրական կանոններին, հայրենի բնության և բնապահպանության, պատմության և ազգային մշակույթի տարրերին ծանոթացումը.

5) հայրենիքի նկատմամբ սիրո և նվիրվածության զգացում ձևավորելը.

6) աշխատանքային տարրական կարողությունների և հմտությունների ձեռքբերումը.

7) նախադպրոցական կրթական ծառայությունների մատչելիության ապահովումը, հատկապես հանրապետության գյուղական վայրերում՝ պարբերաբար ավելացնելով սոցիալապես անապահով ճանաչված ընտանիքների երեխաների ընդգրկվածությունը,

8) ավագ նախադպրոցական տարիքի՝ 5-6 տարեկան երեխաների խնամքի, զարգացման, դպրոցական ուսուցման նախապատրաստվածության հիմունքների ձևավորումը,

9) երեխաների ուսուցման և դաստիարակության գործում ծնողներին աջակցության ցուցաբերումը,

10) նախադպրոցահասակ երեխաների (5-6 տարեկանների) ընդգրկման համակազմի ավելացում՝ մինչև 2015 թ. ընդգրկվածության թիվը հասցնելով 90%-ի,

«Նախադպրոցական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 4-ը սահմանում է նախադպրոցական կրթության մասին օրենսդրության հիմնական խնդիրները: Դրանք են՝

ա) նախադպրոցական կրթություն ստանալու՝ երեխայի իրավունքների սահմանումը,

բ) նախադպրոցական կրթության համակարգի գործունեության և զարգացման ուղղությունների սահմանումը,

գ) նախադպրոցական կրթության կառավարման մարմինների և նրանց լիազորությունների սահմանումը,

դ) ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպման գործընթացի մասնակիցների իրավունքների և պարտականությունների սահմանումը,

ե) նախադպրոցական կրթության ոլորտում բարեգործության, նպատակային ֆինանսական աջակցության համար իրավական հիմքերի ապահովումը:

Այս հատվածի շարադրանքից կարելի է եզրակացնել, որ այս խնդիրները լուծելուց հետո, նախադպրոցական կրթության մասին օրենսդրության հիմնական խնդիրներն այլևս սպառվում են, սակայն այդպես չէ: Հասարակության հարափոխությունը միշտ նոր խնդիրներ է դնելու նախադպրոցական կրթության առջև, որին հնարավոր չէ օրենսդրական փոփոխություններով չարձագանքել:


8.1.3. Նախադպրոցական կրթության իրականացման սկզբունքները

Այս ուսումնական ձեռնարկի ընդհանուր մասում մենք հանգամանորեն շարադրել ենք կրթական իրավունքի սկզբունքները՝ արձանագրելով, որ կրթական իրավունքի ներճյուղային սկզբունքներում կան ինստիտուտներ, որոնք ունեն իրենց ներհատուկ սկզբունքները:

Նախադպրոցական կրթության իրականացման սկզբունքներն են՝

ա) յուրաքանչյուր երեխայի բազմակողմանի զարգացման, ունակությունների, հակումների, կարողությունների, ընդունակությունների, ձիրքերի դրսևորման համար պայմանների հավասարությունը,

բ) երեխաների զարգացման, դաստիարակության, ուսուցման և առողջարարական, վերականգնողական