ՀՍՀ/Ազատ էներգիա

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Ազատ եկեղեցականություն Հայկական Սովետական Հանրագիտարան

Ազատ էներգիա

Ազատ ժամանակ


[ 96 ] ԱԶԱՏ ԷՆԵՐԳԻԱ, համակարգի ներքին էներգիայի այն մասը, որի հաշվին աշխատանք է կատարվում իզոթերմ պրոցեսի ժամանակ։ Ա. է. թերմոդինամիկական ֆունկցիա է և որոշվում է բանաձևով։ Այստեղ –ն համակարգի ներքին էներգիան է, -ը՝ էնտրոպիան, -ն՝ բացարձակ ջերմաստիճանը։ Եթե համակարգը մի վիճակից իզոթերմորեն անցնում է մյուսին, ապա Ա. է-ի փոփոխությունը մեծ է (անդարձելի պրոցեսների համար) կամ հավասար (դարձելի պրոցեսների համար) համակարգի կատարած մակրոսկոպիկ աշխատանքին։ Իզոթերմ պրոցեսների ժամանակ մակրոսկոպիկ աշխատանքը չափվում է ոչ թե ներքին էներգիաների, այլ Ա. է-ների տարբերությամբ, որովհետև հաստատուն ջերմաստիճան պահպանելու համար անհրաժեշտ է լրացուցիչ էներգիայի փոխանակում համակարգի և միջավայրի միջև։ Տես նաև Թերմոդինամիկա։