Ձեռը վի կալ

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Ձեռը վի կալ

Սայաթ-Նովա


Ստորև բերում ենք վրացերեն բնագիրը և գեղարվեստական թարգմանությունը.


Դամե'խսենի, ավկացոբա ար մինդա,

Ձեռը վիկալ, վադ մարթութին չիմ ուզում.

Քվեղանազե գափենոբա ար մինդա.

Էս աշխարհում փարթամութին չիմ ուզում.

Ավի սիտղվիս շենթան մբոբա ար մինդա.

Վադ բան ասիլ, յա վադութին չիմ ուզում.

Էրթգուլի վար, օրգուլոբա ար մինդա.

Յիս մարդ մարթ իմ` նամարդութին չիմ ուզում.

Մե գլեխի վար, թավադոբա ար մինդա:

Յիս ռամիկ իմ` թավադութին չիմ ուզում:


Մո'դի, սիսխլսա նո'ւ դամիղվրի թասիթա.

Եկ մի' վիթի իմ արունըն թասիրով.

Նասղիդի վար շենիս ձվիրիս փասիթա.

Թանգ իմ առած քու ահագին ծախսիրով.

Գեախլեբի էրանլեթա ծեսիթա,

Մոդըտ գուքամ իրանական ծեսիրով.

Շեմի'նախե ատլասիթա, խասիթա.

Դուն ինձ պահիր ատլասով ու խասիրով.

Շավի կաբա, շավի քոբա ար մինդա:

Սիվ կաբայում սքվուրութին չիմ ուզում:


Չեմի սիտղվա շենի դասաջեր իղոս.

Ասածըս քիզ ամա ճիշտ թուղ ըլի.

Շենի կալթա չեմի դասաջեր իղոս.

Փեշիցտ էլ ինձ բռնիլու տիղ ըլի.

Չեմի թավի շենի միծա-մտվեր իղոս.

Իմ գլուխըս քու վուտի տակ խուղ ըլի.

Շենի բաղի չեմի բաղիս գվերդթ իղոս.

Բաղըս բաղիտ կից ու միատիղ ըլի.

Շուա շիա գադաղոբա ար մինդա:

Արանքըն պատ-բաժանութին չիմ ուզում:


Գադավիդա շենի դրո, Սա'իաթ-Նովա.

Դովրանետ ննգար, ավաղ, Սայաթ-Նովա.

Ռաղադ գինդա "օխո'-խո~", Սա'իաթ-Նովա.

Էլ ինչ կոնիս "ախուվախ", Սայաթ-Նովա.

Ղվելա մեուբնեբա` հո~, Սա'իաթ-Նովա.

Ուրիշնիր կուլին ուրախ, Սայաթ-Նովա.

Սաիթ միխվալ, չեմկեն մո', Սա'իաթ-Նովա.

Ե'կ, մի' գնա գլուխըտ կախ, Սա'իաթ-Նովա.

Շենի պուր-մարիլիս ձմոբա ար մինդա:

Աղ ու հացիտ ախպերութին չիմ ուզում: