Ну, господа! այսուհետև...

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
«Անցավ հին տարին, կանցնի և նորը...» «Ну, господа! այսուհետև...»

Հովհաննես Թումանյան

«Հետներն առած պատգամ ու թուղթ...»* * *


Ну, господа! այսուհետև
Չի կարելի նայել թեթև,
Պետք է հոգալ, հըսկել արթուն,
Ինչո՞ւ է թանկ փողոցում ձուն,

Կամ թե անտեր այն շըները
Ո՞ւր են քընում գիշերները...
Պետք է այստեղ հարցը փակել
Ու միաձայն աղաղակել
            Քաղաքի շահ,

Հա՛, հա՛, հա՛, հա՛...
Կամ կենտրոնը էլեկտրական,
Ինչո՞ւ [քաղքից] մոտ է այնքան,
Որ թե մի օր պայթի հանկարծ
Հինգերորդից ներքև կածի

Ութ երեխուն բանաստեղծի,
<Նրանց> կանի հանկարծամահ,
      Հա՛, հա՛, <հա՛, հա՛>...


1905