Էջ:Երկեր - Սրբուհի Տյուսաբ.djvu/165

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


Տիկին Սիրա առ Ս՝սւ;տսւ

Գեղեցիկ երազներուդ իրականությունը բաղձանացս լրումն է։ Վերջապես բախտդ արժանավոր ձեռաց հ անձնված է, և ես հանգիստ սբտիվ կրնամ մեռնիլ։ Կը պահանջեմ տեսնել զքեղ ամ ուսնտւյդ հետ, և ծանոթանալ այն անձին որուն հանձնված է քեղի պես ընտիր էակի հոգատարությունը։

Կը շնորհավորեմ գքեզ գործատուն մի հիմնադրելու գաղափարիդ համար։ Մեր մեջ աշխատության կեդրոնը պակսելով՝՝ մեն մի չքավոր կին առանց խղճի և առանց նվաստություն զգալու մուրացկանության կր դիմե գործի պա կասությունն առարկելով։ Աղքա սաւթյունր թեթևցնել և նույնպես ծուլությունը, աշխատությունը քաջալերել աշխատությամբ, ընկե* բության մահաբույր վերքերր դար մ անել է մասամբ, և այս** սլիսի ձեռնարկ մի՝ սիրտ ու միտք ունեցող անձանց արժանի է ստուգապես։ Գեղեցկագույն ծառայությունն առ րնկերության՝ մարդիկր սնուցանել է ոչ թե ողորմությամբ, այլ նույնիսկ իրենց գործունեության պտուղներով, գի ծուլություն ր մարդկային հանդամանաց սպանությունն էք և պարգևողին առշև սո* ղալա սկդբնավորությունր, որովհետև մեն մի պարգև ստրուկ մի կր կադմե. րնծայող ձեոքր կապող ձեռքն ալ է միանգամայնք. որչափ պարգևող նույնչափ բռնավոր. որչափ ընդունող նույնչափ գերիներ։

Աշխատությունն որով մարդս կ՝ ազնվանա, հարգ չունի հայ կանանց աոջև, այնու սլա տճաոավ որ անհ ա տ ա կան անկախության գաղափարը չունին։ Յուր գոհ ուն ա կո ւթ յան ր նյութական առավելության ց մեջ կը փնտբե, ղի կ1 ան դիտան ա թե բարոյական և մտավորական կենաց նախասահմանված էք այսինքն ազատորեն մ տածելու, և ազատորեն գործելու։ Աշխատությունը դյուրակեցության կ՛ առաջնորգե, դյուրակեցությունը՝ անկախության, անկախությունր՝ հա ռաջա դի մ ութ լան։ Մենք հառաջադիմության կը կարո տ ինք առավել քան ՈԼրիշ ազգերը» քանի որ մենք լուսավորության մեծատարած րնտանյաց հետնա գույններն ենք։

Ընկերությանց կազմակերպությունն՝ այսինքն անհատական ուժերուն ի մի կետ կեդրոն ան այն , ապահովագույն մի–

143