Էջ:Երկեր - Սրբուհի Տյուսաբ.djvu/175

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


բազաները, պետքերը, այլևայլ տրամադրությանդ տրված ուղղությունը, զանազան ազդեցությանդ ներքև այն տրամ ա դրության ց զարգացումը, կրից առավել կամ նվազ անդիմադրելի ճնշումը՝ մարդուս մղում կուտան յուր թախտը վճռելով։ ԶՈՐ~ օրինակ՝ սերը վայրենի զգացման կը վերածի, և սա ատելության կառաջնորդե, քա ջութ յունր՝ հանդգնության, և անձնա– էւիրությունը՝ անիրավ վրեժինդրության։ Բոլոր այն բարձր հանգամանքն որ բարվույն կրնային ծառայելէ չարիք հասցնելու գործիք կը դառնան։ Ո՜րչափ սիրտը մի քիլ բանի կը կարոտի մոլորելու, միտքը խանգարվելու, և մարդս խոտորնակ ճամ վսսնեբու մեջ դեգերելով վհին մեջ խորասուզվելու համար ւ Աննշան իր մ՚ ամբողջ ասլագա մի կը պատրաստե երբեմն է

Տե՛ ս, ի ) է լ սլ ե ս դեպքերն իրարու կր հաջորդեն, և որպիսի կապակցություն կա անոնց մեջ։ Եթե Տիգրան անշեջ սեր մի չի վառեր, Հերիգան մարդասպան չէր ԸԱար. դու Կոմսին հուսահատ զգացում մի չէիր ազդեր, Տիգրան կնոջն անմեղ սիրտը չէր թունավորերք Պետրոս յուր հանցանքն արյամբը չէր քավեր, և վերջապես Տիգրան յուր անբիծ ձեռքերն արյամբ չէր ներկեր։ Գիտե՚ ուրեմն քանի" հանցանք, քանի" ոճիր, քանի" աղետք կը ծագին մեկ աղբ յուրե՝ այսինքն կնոջ մի սրտե։ Այլև այլ եղելությանց սկզբնապատճառը գտնալը գըժ~ վարին ինչ է* բայց եթե կարելի ըլլար հաջողիլ պիտի տես՛նեինք թե անձնական կիրքերը մեծավ մասամբ սույն սկըզբ–՛ նա պա աճառն արտադրած է, և գլխավորապես սիրո տ ենդն, կամ փառամոլոլթյունր։

Զոր օրինակ Հեղին,ե պատճառ է Տ բովայի կործանման* ԼուքրեցիաՀ թագավորության անկման, ինչպես Վիրգինյաճ տասնապետաց վարչության բարձման։ Ինչպես և Թանճերի կոմսին՝ Հուլիանոսի աղջկան, Հռոգերիկոսեն առևանգվիլը Վիսիգոթաց թագավորության վերջանալուն առիթ տվավ։

նույնպես և մեկ մարդու փառամոլությունն աշխարհիս կերպարանքը կայլափոխե, գահեր կը տապալե, նորանորս կը կանգնե, և զերկիր մարդկային կույտերոլ ավերակներով կը ծածկե։ Ալարիքներ, Ժանսերիքներ, Ատ տի ղաներ, Էենկթիմուր– ներ, Աղեքսանդրներ և Նապոլեոններ կը հաստատեն զայդ*