Էջ:Թումանյանի ԵԺ 4հատորով-4.djvu/455

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


րոէթյտնների, ինչպես նան գրողների ու գրականագետների ուշադրությունը՝ ըս– տեղծելու մի հայ օրգան ոուսական «Вестник знания» հանդեսի օրինակով։

ՄԵՐ ՄԱՄՈԻԼՆ ՈԻ ԻՐ ԸՆԹԵՐՑՈՂԸ (էջ 106)

Տպագրվել է Հթ, 1910, հոկտեմբերի 9, № 223:

ԱԶԳԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ՄԵՋԱՆՈԻՄ (էջ 109)

Տպագրվել է Հթ, 1910, հոկտեմբերի 16, № 229:

1. Թիֆլիսի Հայոց Ազգագրական ընկերությունը հիմնվել է 1906 թվականին։ Նրա նախագահը սկզբում Ալեքսանդր Մելիք–Ազարյանն էր, ապա՝ տիկին Հ. Մարտիրոսյանը։

2. Ակնարկում է Հ. Տաշյանի կազմած «Ցուցակ հայերեն ձեոագրաց», Վիեննա, 1895 թիվ,

3. Հիշյալ նյութերի մասին տե՛ս ե. Լալայան, «Ազգագրական հանդես» 20—23-րդ գրքերր (1910—1912), ինչպես նաև՝ «Վասպուրական», Թիֆլիս, 1912, «Ցուցակ հայերեն ձեոագրաց Վասպուրականի», Թիֆլիս, 1915 թ.։

ՀԱՏՈՑ ԹԱՏՐՈՆԻ £ԱՑՈԻՄԸ (էջ 110) Տպագրվել է Հթ, 1910, հոկտեմբերի 17, № 230:

ՑԱՐ ՎԵՐԱԾԵՐՄՈԻՆՔ (էջ 111) Տպագրվել է Հթ, 1910, հոկտեմբերի 19, № 231:

ՔԱՂԱՔԱ^ԱՆՈԻԹՅՈԻՆԸ նվ ՄԵՆՔ (էջ 112)

Տպագրվել է Հթ, 1910, հոկտեմբերի 26, № 237:

1. Նկատի ունի Ա Աթանասյանի «Ինչո՛վ բացատրել» հոդվածը (Մշ., 1910, 221):

2. Տե՛ս Հթ, 1910, հոկտեմբերի 13, № 226, Օիրվանզադեի «Ցավալի է» $ոդվածը։

տ. Եզովպոսի առակներից մեկի հերոսը, տե՛ս «Առակք Եզովբոսի» թարգմ. Մինաս Վ. £ժշկյան, վենետիկ, 1860, էջ 280:

ՆՈՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (էջ 114)

Տպագրվել է Հթ, 1910, հոկտեմբերի 31, № 242:

444