Էջ:Թումանյանի ԵԺ 4հատորով-4.djvu/476

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


թյտՍրւ 1<>՛ ի արխիվում պսյքու|Ա|ք1Փ՚ւծ են աչս հոդվածի սևագրությունից աէւան– <'փ(,{ հատվածներ։ 111յ11>ւ4«՚ւ11 մի «քԱԱիյ*1ւթսւկ|շ լույս Է տեսել «Խորհրդային գրականության» ամսագրում 3—4), Էջ 133—135:

ՎՐԱՑ ԲԱՆԱՍՏԵՂծՈԻԹՑՈԻՆԸ (Էջ 806)

Տպագրվել Է ւ[րաց գրական ընկերութան հրատարակած «Պոեզիայի օր» թերթիկում 1920 թ. մայիսի 7-ին, վրացերեն; Տպագրվում Է թարգմսւնությու–

Գրել Է 1920 թ. մայիսին Վրաց պոեզիայի և գրականության օրվա առթիվ։ Տպագրվել Է նույն թվի մայիսի 6-ին «Նոր աշխատավորի» № 26:

1. Նկատի ունի դաշնակցական և մենշևիկյան բուր(Խւտ-նացիոնալիստա– կան «կաոտվարությունների» հրահրած հայ-վրացական պատերազմը 1918 թ.3.

2. Նկատի ունի դաշնակցական և մենշևիկյան կառավարությունները։

Գրել Է Ղ. Աղայանի մահվան տասնամյակի առթիվ։ Տպագրվել Է «Կարմիր

<ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԲՈՂՈՔԸ ԳԱՏՆԱԿՑՈԻԹՅԱՆ ԱՎԱՆՏՅՈՒՐԻ

ԳԵՄ> (Էջ 309)

Գրել Է 1921 թվականին։ Աոաջին անգամ (ոչ լրիվ) տպագրվել Է Հովքք. Թումանյանի մահվան աոթիվ, «Մարտակոչի» 1923 թ. մարտի 2*7-ի *ՒՎե 8-ում։ Ամբողջական տեքստի ֆոտոպատճենը՝ նույն թերթի ապրիլի 15-ի № 41-ում, որից և արտատպվում Է։

1. Հ. Թումանյանը նկատի ունի 1921 թվականի փետրվարյան ավանտյու– բան, որն սկսվեց փետրվարի 13-ին Դարալագյազում դաշնակցականների կազմակերպած զինված ելույթներով։

Գրել Է 1921 թ. սեպտեմբերի վերջին, Հայաստանի Օգնության Կոմիտեի կազմակերպման աոթիվ հրավիրված ժողովի հանձնարարությամբ։ Կարդացվել

նը։

ԳՆԱՆՔ (Էջ 806)

1921

ՀԻՐԱՎԻ ԱՂԱՑԱՆԸ ՄԵՌԱՎ (Էջ 308)

<?Հ0Կ-Ի ԿՈՉԸ> (Էջ 810)

465

80 Երկ» ժողովածու հատոր IV