Էջ:Իմամաթ.djvu/102

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


օգնելու, Հիւսէյն-Ալին առաջին անգամ այնտեղ դարձեալ կա-լանաւորւած էր, բայց շհորհիւ իւր ծ՜ագման ազատ էր թող նւած։ Իսկ այս անգամ արգէն գիրքն ՈԼ առհմը նրան չէին փրկել խստապահանե և ընչաքաղց դահիճների ճանկից, որին հիւքրտնում քննելուց յետոյ, տարին և Թէհրանում գլորեցին արքունի խոնաւ զնդանը»

Երը ամէն կողմ կալանաւորումներ՚հ սկսաել էին, Հիւսէյն Ալիի վ»ոքր եղբայրը Միրզա Եահեան, որին Բաբը «Սափ-էզ-էր էր անւանել, որը մեծացել էր մեծ եղբօր հովանու տակ և նրա հետ յաճախել էր միշտ Բաբիական մւպուքհերն ալ միտինգները, ղէբվիշի տարաղ հսւդաւ, քէշքի*1Ա ձեռքը Արաղստանից թ՜ափառելով գնաց Րէշտ, դր"խը փրկեց։ Այդ աա-բազով նա աներկիւղ թափառում, մտնում էր ժողովրդի բոլոր խաւերը և քարոզում նոր վարդապետութիւնը բռնաւոր բերի քթի տակ, նրանց ներկայաթեան, որոնք առանց մի բան ըմբռնելու զեռ ողորմութիւն էլ էին տալիս և դիւլոսց նում, որ նա տարածի իւր քարոզութիւնները՛

Աաղըգի գործի քննութիւնը երիտասարդ շահր իւր ներկայութ ետնն էր կատարել տալիս, շատ մանրամասնութիւնների էր հետամտում և անմեղներին ազատում էր տանջանքից՝ Միբղա-Հիւսէյն-Ալին շտհի ներկայութեան այնպէս համարձակ և այնպիսի աղգու ոճով սլաշտպանւեց, որ շահր համոզւեց, թէ նա մտոնակցսլթիւն չի ունեցել չարագործի անմիտ արարքում։ Մանաւանղ Ռուսական դեսպանի թախանձանքից էլ ղիֆած, ազատեց կ թոյլատրեց Բաղղաղ ախտի գնալսւ։ Պարսիկ պաշտօնեաներ Ռուսական դեսպանատան սպտսաւորների հետ հիւոէյն-Ալիին տարին Բաղդադ. բւս(ց սրանից յափշտակուած գոյքը, կա լս լա ծ քները, կարոդութ իւ -նը կուլ սուլին պաշտօնեաները՛