Էջ:Իմամաթ.djvu/135

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


պայծառացած Բէհայի հետևււղհերին լուսաւորելոլ է։ Բէհային Արևի էին նմանեցնում, Ադէմին՝ Լուրն ի։ Մինչև անգամ Ադէմը Ամերիկա ուղարկած նամակներում ((Իբն՝Ուլւահ» (0բդի Աստս։ -ծա) և *Մէ սիա» է ստորադրում) սրը աւեյի բորբոքեց հակառակորդներին ։ Այս աո թիլ եղած հարցերին Ազէմր պատասխանեց, թէ—աինքր ծաոուների ծ առան է և այդ ծառայութ իւհը աստւածութեան Ովկեանի հետ չի վախիր։ Բայց այս դարձւածով իր 3>Գերրնակսւ1աւթեան(( յաւակ1աւթեան ձդտման փսատր տւեց հակաս ակորդներին։ Ադէմը առաք ղնսղով իւր երևակայական բարձունքներով հետևորդներին դրեց, թէ— «Մովոէսը, Մարգարեները, Ցիսուսը, Մահմէղը, բարն ու Բէհան իրենց դրւածնեբում աղղերին իմ «7*ն€*Ն Են ԿՏԱԿԵԼ» (Ահդը— Ս իսաք)։ Նա պահանքեց հետևորդներից։ որ իրեն դիմեն չը հասկացածները բացատրելու և մեկնելու։

54. Բէհան Բացարձսւկապէս հրամայած է.—3,0վ որ ինքն իրեն Աստւածային յ այ անութիւն, մար գար է, գուշակ, Գերաղււյնի հետ յաբարերակից և նրանից ներշեչւած յայտարարէ, նա ղրպարաիչ է, սաախօս» Լմիլֆթերի քէղչաբ)։ Եթէ սրև է մէկը հազար տարուց աո աք իրեն ևը կնք ի ց գերազոյն իշխա՛ նութիւն շնորելիլը հրսաարակէ, նա ղբպարտող է։ Այս փաս տեբի հիման վրա Աքրէրիների կողմից մի բրօշիւր հրատարա ,,^թթիա^ք1 *1՝էւ1Ղ“ վերնաղրով, որով հերքեցին Աղէ մի յաւակնութիւնները։ Արա վրա բորբոք լա ծ Ադէմը մի հրաման որւեց շրքաբերականնեբով, որ ոչ ոք հօրը գրւածներն անգամ իբաւունք չունենա կարդալու, եթէ Ադէմը ինքը իւր սաորադրութիւնովք կամ 1իքով ղրանց իսկութիւեր չէ վաւերացրածէ Բէհայի գրութիւնների դէմ ուրւած այս հրամանը գրգսումները ծայրայեղութեան հասցրեց, կողմերը յայտնապէս թ չնամացան և այս արկածները աարածւեցան