Էջ:Իմամաթ.djvu/137

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


բաղուի մէԳ կտրածներ է գնում փեսի անունով, այն ինչ բէ հ-այի բացարձակ պաաւէրի համաձայն նա իբաւունք չանի հասարակական գանձից ի լրացնելու, փ՛չացնելու՝. Մ աձաէունգ նա ղրկեք է հարազատներին, Սայրերին և եղբայրներին, սրանց յարղանքր ամէնի համար ւգարւոաուրեցուցիչ է։ Աքբէրը հէւաեոքէ գների հետ մեղադրում են Ադէմին հետևեալ կե-սւևրոէմ։

Ա. Ադէմը իրեն վերագրելով աստւածային կտակի պ*ս՝ II1 (Ահղ-ր Միսայ>) նա յաւաձլնում է (բւ1ԸէՕՈՕ|լ1€) *^/ք նութիւն ներկայանար. Այն ինչ Բէհայի բացարձակ հրամանի համաձայն յայտնութիւն չի կարող լիներ

Բ. Ադէմը իրեն հռչակեյով Ամերիկայում Իբն֊Օւլրոհ (Աստւածոբղի) և Մէսիտ, նա ձգտում է Աոալահային աստիճանիրարձրութեպն, որով մեւչանչելով, գա սնում էրաղմաո ոոածեան Լմիւշրիք)։

Գ. Ադէմը իրեն վերադրելով Մեկնիչի (միւրէյին) դերը, նա ոկղբնապատճաո է դառնում մեկնիչների ոանձղութիւ Գժերին, հակաս ակ հարի և Բէհայի ոլաաւիրաններին և կրոնի էական մասին։

7*. Ադէմքձւ մեղադրում են Բէհայի ընտանիքի անգամների դէմ բարձրացրած հալած անքի և ճնչումԳւեր ի համար, որով նա հակտոակել է հօր կա ակին, էքերմանելով տաելսւ թիւն, գրկանք, ա անցանք, և անարգանք։

Ե. Ադէմին օբինսպանց են համարում, որ նա արգելել է հետևորդներին ւս՝ղատ կարդալու հօրը բսլոր դրա թիւնները ։

Ջ. Ադէմին հրատարակել են փչացնող, քանի որ նա ղըր կել է ժառանգորդներին և ցրւում է համայնքի գոյքը քմաճոյ քին համեմատ:

է. Ադէմը Բէհայի գրութիւնն ևը ի հակառակ, անարգել է կօմէրին, նրա «Գիբքը մեգրաւարար է» (հասբինա քիթ ար