Էջ:Իմամաթ.djvu/139

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


«արտաքսւած» և նրա դրութիւնները, ոբ հետևորդները լոհ են համարում, դժոխքի պ ատ լիրան Լէլվաի նար)։

56. Աղկմը և հետևորդ՜ները մեղադրում են կրկրին և նրա հետևողներին հեաևեալ կկտկրում.

ճ.. Այ>րէրը անպայման չհպատակւեց մեծ՜ եղբօրը Աղկ մին։ որի վրա պիտի ուդղէին իրենց աչքերը ԲՈ1ՈԸԱ համաձայն կտակի և սուրբ գրքի*

6. Մեղադրում են Աբբկբին, որ դեռ վեց տարեկան հա* ււակում, հօրը ներկայութեանը մի այնպիսի ընդարձակ լոհ կ սււե(3 որ ապշեցրել է րսլորինւ Այո լոհով ^քրէրը առանց սպա՝ սելու հօրը համրարձմպն, ինքն իրեն Գերտդոյնի յարարերտ կից կ յայտուրարևւ:

Շ, Գրել կ Ադէմի դկմ, ապստամբել կ Աստւածային յայտ-նութեան դկմ, հետևորդներից մի մասը բաժանել և աստււս* ծային իշխանութեան դկմ ընդդիմադիր կուստկցութիւն կ կազմակերպել։

Այս պատճառներով Այ>բկրին բկհայի վարդապեսաւթիլ նից արտաքւած և ըստ կտակի, Աղկմից յետո, կրոշւած աստիճանից ընկած են յայտարարեր

57 Աղկմի հետևորդները սրան հօրը Բկհայի Աստսսծա* յայտնութեան յարտտևութիւնը համարում են և իրենց են թ սպրութիւնը հաստատելու համար դիմում են հետևն ալ փաստերին, որը վերցնում են անխտիր, թկ Բկհայի գրւածներից և թ կ Աստւածաշնչից։ Գլխաւոր փաստը բկհայի կտակն կ, որով պարտաւորւած են աչքերը յառել—ուղղել դկպի «Մեծ— ճիւղը»—Ադէմը՝. «Տիրսք շառաւիղը Լդուսն) կը լինի երկրի դարդը և փաոյւը….» Ես այ. Գլ. Գ. յօղ. 2։ «Ահա իմ որդին, որին ես հաստատել եմ…. Ա հա ես պիտի բերեմ իմ ծառա շառաւիղին…»։ ^/՚ է* 7—10» «Ցկոսկի բնից մի շա