Էջ:Իմամաթ.djvu/146

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


Բէհայի ձեռագրով չկարողացան ղուլա րերել, Կասրի-Բահչէի արխիւում էլ չգտնւեց՝. II. Սուրիէի-կմլ») Ա,է*ը կրճատած ու փոփոխած շրջեցրին, որով ուղում էին Ադէմի յայտնութիւնը ասլացոլցանել, բայց իսկականը Աքբէրը Բէհայի ձեռագրով դուրս հանեց և լուսանկարը տարածելով խայաառակեց։ III. Երկու լոհ իրար կցելով՝ ձգտեցան միրան սալացացանել,բայց հակառակ դասը բացատրեց թ իւրիմացութիւնը։ IV *Լուսն ի-Աքբէր ին ոսլղւած մի լոհ Ադէմր իրեն վերագրեց, բայց իսկականը* Բէհայի ձեռքով գրւածը։ դուրս հանելուց յետո, պատասխանեց թ է* —«Երկու եղբայրներին էլ է վեբարերւում, եայլն եայլն՝.

64. (հատերը ենթադրում էին. որ այս վարդապետութեան կոչումն էր վերանորոգել Պարսկաստանը և իսլամ աշ• խւորհը, բայց այդ յռյսերբ խափուսիկ դարձան,… չիրականացան, Բաբիդ մը հետղհետէ քայքայւում է3 կորցնելով ահաւոր հետևորդներ։ Սկղբնական շրջաններում Բաբ ի ղմի քալաղութիւնները սպասողներ շատ ունենալով Պարսկաստանում, նա հըս՜ կայական քայլերով առակացաւ, ահաւոր հետևորդներ ունե ցաւ և աւելի ճոխացաւ 1848—52 թ լականների արիւնահեղ կււիւների շրջաններում։ Այդ Ժամանսւկները այս աղանդին հհ ահում էին, բացի նշանաւոր իւլէմները, յայտնի պաշտօնակտխեր, Իրանի շահի աւաղանին, հարուստ վաճառականներ, մեծ կտլւածատէրներ, մտքի, գաղափարի ներկայացուցիչներ, որոնք ձգտում էին հայրենիքը փրկ^Լ անկե ալ վիճակից և սպառնացող վտանգից, մանաւանդ բռնակալութիւնից։ ճշմարիտ է, կառավարչական սարսափները արիւնի մէկ ողողեցին աղանդաւորնեբին, յուսահատութեան մատնեցին, բայց Այդ զարհուրելի զոհողոլթիւններով աւելի ես ամրապնղւհց Բաբի-ականութիւնը և որոշ հող ձեռք բերեց երկրում։ Այս դար-հուրւածները, եթէ ոչ համարձակ, դոն է սրտի խորքերում