Էջ:Իմամաթ.djvu/171

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


ներկայիս պետական իսկական արմ անաւոր ծառայողներին վարձատրելու հնարտւորութիւն չունի կառավարութեան գանձարանը։ Կալւած ատէրների միակ երազր ու ձգտումր իրենց կւսլւածների պետական հարկը իրենց թոշակին Թու յուլ վերածելն է։ Այսպէսով Ատրպատւսկանի կտրածներից մեծագոյն մասը չէզօքացել են պետական պաշտօնակալսւթեան յարաբերութիւններից։

17. Պետական արղիւնարերական և դրամական հարկերի մատեանները Աաբպատականում կազմ լել է Նաիբ-Սալթան։ ԱբասՄիրզա Գահաժաո անդի օրով, սրանից գրեթ է 70 տարի առակ։ Այո եօթանասուն տարւա ընթացքում այդ մտահանները թէ և երկու — երեք տեղ, 1ոէ,ս — հինդ անգամ յատուկ կոմիսիաների միկոցով վերաքննւել է, վափո-խութիւնների յաւելւածների և կրճատումների ենթ արկւել է, բայց ընդհանրապէս հրեք անզամ տասնական տոկոսով է բարդւել նախկին մտահանների հարկի քանակի վրաւ Այդ քննութիւնների մ ամանակ զօրեղ կալւած ատէրների աւերակ կտլւածների եկամուտները կրճատ լել, ղեղիել են, այն ին՛չ ք«յլ 4 արածատէրների աւեբտկների հարկերը անփսփոխ են մնացել, կամ հարկի բարդութեան են թարկւել, շնորհիւ անրարեխիղճ, երկչոտ և կաշառակեր սլաշտօնականների: Իսկ զօրեղ կալւածատէրները, կաշառի, վայելած աէլհածաթիւնների և սպառնալիքների շնորհիւ, չեն թողել, որ իրենց չորԱք վեց. տասն ու քսան անդամ ճոխացած գիւղերի հարկերը նոյն քանակներով բարղւին» Այն գիւղերը, որոնք 70 տարի առաջ 20-30-50 ընտանիք, բնակիչ են ունեցել, ղը րտնք այժմ հարիւրից մինչև չորս հարիւր ընտանիք են ամ՞ փովաւմ իրենց սահմունի մէկ. բաժան — բաժան լինելով չորս հինդ գիւղերի են վերած լել, այն ինչ պետական հարկը մլլ