Էջ:Իմամաթ.djvu/206

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


ւած, որոնք լհղւով, սովորաթիւններով, բարքով կատարելաւ ղէս միմեանցից տաբրհ րւօւմ են։ Ատը պատ ականն էլ աղքատ շէ այդպիսի իրարից տարբեր ու նեբհակ ցհղերից, որոնք դա րհրից իվեր իբաՐ ոխերիմներն են և միմեանց արիւն են խմել։ Այս ցհղհրը կատարելապէս ընկճելու և ստրկացնելու համար կառավարութիւնը իւրաքանչիւր ցեղի վիճակի վարչՈւ ՝ թիւնը յանձնում է իրանց սահմական ցեղապետներից մէկին, որը պատասխանատու է ամբողջ ցեղի արարքի համար, ինչ պէս որ և է դաւառապետ կամ թաղապետ իր վիճակում։ ճըշ ւքարիտ է XIX դարում պարսկական կառավարութեան կհղբո նացումը ոանձահարեց այդ իրար բանն ու օթախը քանդող հորդաների ասպատակութիւնները, բայց չկարոդացաւ հանգցնել նրանց սրտում ընկալած ոխակալութեան ոգին։ Ցաճսւխ այս այլացհղնրը ընղհարւում և անչափ անմեղ արիւն է թ ափ ւամ։ Կաս ավարութիւնը չունենալով կանոնաւոր դատաստանական, ոստիկանական և զինւորական ոյժ, չի կարողանում ււանձահարել այդ այլացհղերին իրար դէմ վարած ասպատւս կաթիւններն ու աւարտռութիւներն անմիկապէս, բայց նա հետամտում է և վերկիվերկոյ այնպէս է խաղաղացնում, որ կս լալները քսան-հրեսուն տարի հաղիւ կարողանում են իրանց տնտեսական ւԱւճակըրարւոքել։

. Այս ներքին հորդաների կատարած թ աթ արական աւհրածների մասին կառավարիչները այնքան էւ շատ չեն մտածում, քանի որ սրանց արարքի դէմ ոչ կողմերն են գան դատ-ւում, ոչ էլ հւրոպական դիպլոմատիան է բողոքում ու բալա բարութիւն պա և անկում։ Ո՝չ ոք էլ ղի հհատքրքրւամ. թող իրար սրածեն, կ արդեն և ոյժերը կլա ահն, այս ձեււնտու է կա ռավարութեան։ Մանաւանղ նահանգապետները և կաո ավարչապետները անղափ գոհ են այս արիւնեեղաթիւններից, քանի