Էջ:Իմամաթ.djvu/216

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


րեց, նա ոչ միայն միիսմտում էր ամէն տեսակ դատաստանական գործերի, հովանաւորում էր սնանկներին և պարտքդ վճարելուց խոյստւողներին, այլ համարձակ մէֆիդում անարդում էր դսւտաւորներին, սրանց ուղարկող "Լասարներին։ Արղարիլի նահանգապետները անվերֆ դանգատւում էիՆք թէ Միրզա-Ալէքբերը խոչնդսա է դառնում, չի թողնում գործերը վերկացնել և կենտրոնական վարչութեան հրամանները կարդտդրել։ Ամիր Նիղամր հրամայեց նրան կալանաւորել, բերեք Թաւրիզ քննութ եան։ Երբ վերջինը ընդդիմացաւ, յայտն ի աւազակ Րահիմխան Չէլէբիանիին ուղարկեց նրա վրա, ձիաւորներով և թնդանօթ ով, սրոնք մոլւա Միրզահկէքբէրի տան վրա ռումբեր արձակեցին, տեղ տեղ քանդեցին, ճնշեցին, այնպէս որ նա անճարացած անձնատուր եղաւ։ Թէև Արտաբիւցք՚հերը, ման ալանդ վիճակի ժողովուրդը անչափ վըր՜ ղսփեց, բայց Րահիմ խանի անողորմ ձիաւորների կեղեքումներից սոսկալով, մանաւանդ թնդանօթների ո ումբերից ահաբեկլածգ լռեցին, սպասելով դսրծի վախճանին։

6. Միրդա-Ալէքրէրին ՍԼրդաբիլից Թաւրիզ բերելիս, մի խլրտում բարձրացաւ իւլէմաների֊միւջթէհիդների մէԳ, որոնք սկսեցին բողոքել կառավարչապետի բռնած ընթացքի դէմ։ Ամիր * Նիղամր թէև կարող էր անմիջապէս սրանց տըներն էլ ռմբակոծել, իրենց էլ կալանաւորել, բայց, որպէս Պարսիկ հեռատես մարդ, ղզւսց թէ կղերին ղրդողն ով էր և հրաժարական աւեց•• Երիտասարդ զտհաժաոտնդը ցանկալով հեռացնել Ամիր֊Նիզամին և իւր անմիջական իշխանութեան տակն առնել Ատրպատական աշխարհը, նա կղերին պաշտպան հանղիսացաւ։ Ամիր Նիղամր սլհ դե ց հրաժարականի վը բա, հեոացաւ Աուրոլատականից, բայց կղերը աւելի կււրցրիՆ իրենց դիրքը> աւելի ստոր խաղալիք դարձան Ադմինիստրա֊