Էջ:Իմամաթ.djvu/232

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


Այսպիսի դէպքերում ընդհունրապէս ծախողներին խսսաանում են վճարել, երը կալւածքին տիրանան, բայց մինչև տիրանալը այնքան ծախսեր է լինում, կամ գնորդների խղճմտանքը այնքան լայ՝՝ւ է լինում. որ կալւածքը ետ բերելուց յետո մո ոացւում են խոստոսՌերը և ղբկւածները կողոպտել են տալիս իրենց հարազատ ղրկողներին։ Հօրհզ կալւածատէբները երբ որհէ կերպով մի կալւածքից մաս են գնում, Այդ կալւածքի ժառանգորդներից մէկի բաժինը, կարտծքում այնպիսի դիրք են բոնում, սայաթի հետ այնպէս են փսբլում, որ մնացորդ բաժնի տէրեբը կամ չտա չնչին գնով ծախում են իրենց բաժինը և կամ դատից ու դատաստանից յուսահւստ֊ւ ած, մերժւած% ձեռք են քաշում և կամ ուղղակի դրանից իս պաո հեռացնում են իրենց բաժնից զօրեղները և յափշաա-կում կալւածքը՝. Բ. Որևէ կալւածք յափշտակելու. համար ուժեղ կալւած ատէրեբը խաները, կամ մոլւաները Այդ կալւած ա աիբոԳ անակնկալ այնպիսի տուղունքի են մատնում, որ նա պարտաւորւած 3—4000 թումանով կալւածքը կամ նրա մա ս բ Բիշարթ է զնում (պայ մտնա կան ֊դրա լա կան) և ժամանակին, օրին փողը չը վճարելով, կամ այնպիսի արգելքներ են բարձրացնում, որ չեն ստանում և գնում տիրում են կալւած-քին պայմանաժամր լրանալուց յետո՛. Ամէն ի ց շատ այս միջոցով են կալւածներին տիրանում մեծ կապիտալիստները և մոլւաները։ Գ, հօբեգ խաները, որհէ վիճակի զինւորական, հեծելազօրի սահմանապահ և կամ նահանգապետները բսնու թհամր յափշտակում են և մի տաբիք եբկու տարի եկամուտներին տիրելուց յետո, այլևս փոքր կալսսծատէրները, կամ թոյլեբր չեն կարողանում ետ ոտանալ նրանցից իբևնց կալւածները։ Այս ընթացքով Աոլլէյման-խանբ Աֆշարը իւրաց րել էր Աֆշաբի գաւառի կեսից աւելին, Խոորովը Մուղանի