Էջ:Իմամաթ.djvu/233

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


ԱՏՐՊՈՏԱհԱՆԻ ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՑԻԱՆ

225

մզ ահւծւոր կալւածներ ձեռք բերել, ներկայիս Րահիմ խա նը իւբացրել է %ա բա դա ղի կէսից աւելին, Ալի-խանը՝ Մւս քուն և ուրիշները Քիւրդիսաանամ։

24. նիղամի-Սաքթանէն այսպիսի դանկաաների առթիւ խնդրաղրեր էր ընդունում, ի ս կոյն կար դաղ րութիւններ էր անում, հրամաններ էր արձակում նահանդապե տներինճ դոր ծեբր քննելու և արդարի իրաւանքի պաշտպան հանդիսանալու։ Տ այան ի բան է, այսպիսի հրամանների համար նիղամի-Սալ թանէն բաժ չէր վերցնում, բայց նրան շրջապատող պաշաօնսւկալները առանց որոշ հարկի բաց չէին թողնում խնդրատուներին։ նահանդապե աները ճուրպիկաթեամբ քննում էին կսղ՝ մերի դրպանները և արդու րութիւնը սակարկում՝. 8 այան ի բան է, ծանրակշիռ նւէբներ՝ ենչուն դրամ համրողները միչա յաղթտնակում էին, իսկ դանկաաաւորներիւսհաւոր տանջանքով և որոշ ծախսերով դուրս բերած հրամանագրերը յաճախ ւՌում էին մեռած տաս, քանի որ յափշտակողները չխայաա սակւելու համար դրաւած կայքերի եկամուտներից չաղ՝չաղ բաժինը դցում էին պաշտօնակտլների աաաւէների սակ։ Նի ղամի-Սալթանէն դերասանի նման նուրբ դիմախաղերով այնպէս էր ձևացնում իւր արդար ղայրաթը անենաղանդ նահտն դասլետների մասին իրեն բողոք ներկայացնողների առաջ, որ անփորձ օտարականը շատ ղիւրին կերպով կտրող էր խաբւել, թէ կառավարչապետը ևրբէք համախոհ չէր կա-րող լինել այդ անիրաւ նահանդապե անԿրի հետ, այն ինչ բոլոր մանր ամասնութիւնները նրան ղե կուց անում էին բողոքողների վերադարձից շատ առաք և ստանում կարևոր հբա-հանղները։ Եթէ բողոքողները ուժեղ անձնաւորութիւններ էին լինում, կամ հակառակորդի խոստման կրկինը վճարելու յօժարանու մ էին, այդ ժամանակ կառավարչապետը նորից

տ