Էջ:Իմամաթ.djvu/244

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


թիւնից։ Ամէն մի նահանգապե ու որոշ ս.ււկագնէւվ յանձնամ է իրեն ծառայալեԼրին քարտուղարի, հաշւապահի, ծախսարարի, Ֆսւոսշ-բսւշու, սպասաւորի, բանտապետի, դահիճի և ուրիշ պաշտօնները։ Ծառայողները, մինչև անգամյետին ղրռ նւսպանր, կօշիկ մաքրողը ծանր տուրքով են ձեռք բերում իրենց պաշտօնները3 հետևաբար ամէն ծառայող տքնում է մեծ բան կորզել պաշտօնակալների դռներում վէճ—գործ ունեցածներից՝. Մինշև անգամ մեծամեծների գլխաւոր ծախսարարները ահաւոր գումար են կորզում իրենց տիբոթ խոհանոցամ, ախոռներում ծ սաայողներից, նրանց ռոճիկով գործ յանձն ելու համար:

35. Ո՛չ մի պաշտօնական ծառայոզ—փ1,ւԽաՐ\,ց ոկոեալ մինշե ամենայհտին ֆարրաշը կառավարութ իւհից յսւտուկ

  • ռոճիկ չունի իւր վարած պտշտօնի համար, ընւգհակառակը ամէն պաշտօնետ ինքն է վճարում իւր մեծաւորներին, որ հաց վաստակելու հնարաւորութիլհ ունենա։ Բոլոր պաշտօնները թէև գազանա պէս են աճուրդի դրւում,բայց մանրա մասնութի լեները ականթից ականթ տաբածւում է, որպէսզի մեծ ա լորը կարողանա մրցման ենթարկելով էժան շ փախցնել՝. Միայն ստորին ծառայողներին, թաղական, գալ առական սոսկ ֆարրաշներին (ոստիկաններին) հազիւ են հեռացնում իրենց վիճակներից, բանի որ ղրանց փոխարինող հմսւտ և փորձառու խուզարկուներ ղժւար են գտնւում։ Այս ստորին պաշտօնակալները պարծանքով կբէլհում են, որ իրենք թամք են, գլխաւոր պաշտօնակալ բեռնակիրների շալակին բարձած և առանց նրանց աթակցաթեան անպէտք են Այդ երկոտանի գրաստները։ Ամէն նահանղապետ իւր վիճակում անոահման ինքնիշխան է, ինչպէս շտհնշահը Իրանում՝, նրա գործին ոչ մի իշխանաթիւն չի կտրող միթամաել։ նահանգապետը