Էջ:Իմամաթ.djvu/246

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


նեբ)՝ Բոլոր այս պտշտօնե տները, ինչ աստիճանի, ւորժա նաւորութեան, շքանշանի տէր էլ քինին դրանք, առանց բացա ռութեան նահանգապետի ստորաղբհայ ծ առաներն են, նրա կամքիդ ու քմքից կախւած է բո քորի գոյութիւնը։ նա-հանգա պետը իւր ոտորագրեալ գնդապետներին, ղեներտքներին և ուրիշ պաշտօնեաներին կարող է ծեծեք տաք, կւսպկը• պեքք բանտարկեք, խայաառակեք, մինչև անգամ մահու դտտտպարտել ու գործադրհք բոլոր հրամանները, առանց վհրաքննութեան։ Ո՛չ ոք չի յանձն առնիլ, չի յանգղնիք բարձրը իշխանութեան դիմեք, բողոքել և արդար դատաստան պահունթեք։ Մի օր ականատես եղա, թէ ինչպէս փիքիքս,ր %այմադամը քարդուղարի (արտաքին գործհբի վարիչ) երկու գենեբայ պաշտօնակաքներին ֆաքտխկա դրած թակեք էր տաքիս և սրանց մեծաւորը արաասւագին աչքերով աղերսում էր ներեք և չխայաառակեք Եւրաւլացիների աո ակ իւր հովանա ւորութեան յան&ոած պաշտօնատան աւագ գործավարներին։

37. Բոքոր կալւածատէրները համարւում են Աղմինիստ-բադիայի ստորին ծառայողները, որոնք իրենց կալւածների վրա կառավարչի, դատաւորիք ոստիկանի և լրտեսի դերն են վարում։ Այս է գլխաւոր պատճառը, ոբ Պարսիկ կառ ավաբութիւնը չի համաձայնում, որ օտարականները գիւդհր դնեն Պարսկաստանում։ Գիւդեբի վեբարերհալ բոլոր խնդիրները նահանգապե տները և կառավարչապետը հարթում են կարսւ ծատիրոթ հետ, որոնք պատասխանատու են իրենց կայլակների սահմաննեբում պատահած չարագործութիւնների համար։ Գիւղական հարկերի, տուրքերի, նտհանդական տնա կնկւսք ծախսերի, կառավարչական յայտւորարութիւ1էների, տուղանքների և տոյժհրի համար նահանղապետները անմիթապէս յաբարերութեան մէջ են մտնում կա քւա ծ ատէրների