Էջ:Իմամաթ.djvu/247

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


հետ,* սլան ցից կորզում են առիւծ ի չաղ բաժինը, իսկ կաիւածատէրհերը իրենցից առնւած գումարների վրա տաս— քսան տոկոս բարդելով բաժնում են կալւածքի բնակիչների աների վրա և ստանում են իրենց կորուստները։

38. Գատավարութիւնը, մանաւանդ դատաստանական վճխւների գործ տդրութիւնը Ատրպատ ականում, նոյնպէս ամ րսդք պար սկա ստանում Ադմինիստրացիայի ձեո քին է։ Գսւ՝ տավարութեան վճիռները թէև տալիս են կ ղերր—միւքթ է՝ հի գները, բայց կողմերին միւքթ էհիդներին ուղարկում են ադմինիստրատորները, սրանց վճիռները գործ աղբում են ադմինիսարտկան պաշտօնակալները։ Ադմինիստրացիայի տ էակիցներն են կազմում արտաքին գործերի նախարտրու֊թեան պաշտօնակալեհրը (քուրգուգւսւ*), սլանք վարում են բնիկների գործերը քրիսսանեա և հրէա բնիկների և օտարահպատակների հետ։ Որովհետհ գատավարութիւնը շատ բարդ և էլհճոոտ կողմեր ունի Ատրպատական աշխարհում, այս գործհրում կղերբ յասաւկ դեր ունին, կղերն ու ադմինիստրացիան անվերք կռիւ են մգում դատավարական իրա՝ ւունքները իրարից խլելու, ուստի այդ խնդիրը կառաքագրւի առանձին հա ա լա ծ ով։

39. Աւորպատականի նահան գները իրարից տնկախ վիճակներ են, որոնց ներքին կ ա ռ ա վար ութ էւնը և սովորութիւնները բոլորովին իրարից տարբեր են։ Տարրեր են հար-կատւութեան ձևերը, հարկերի չափը և տեսակը, կշիռները և չափերը։ Թաւրիզում քիարը 1000 մսխալ է։ Մարանղում 2000 մսխալ, Մարաղայում, Արդտրիլում, Խոյում և Ուրմիա-յում բոլորովին տարբեր: Սօուչ-րուլադում ռուսական փութ են գործածում\ Աստարայում և կառավարչական հիմնարկութիւններիւիարը 660 մսխալ է։ ներքին վարչական