Էջ:Իմամաթ.djvu/254

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


խո ովելու, տուգանքների, կորուստների և հառաչանքների մատ ներս տենչով։ Այս տենչըրաւարարելու, կողոպտելու, սգացնելու, մորմոքեցնել և սերունդից սերունդ մուրացիկ դարձնելու ստրկացնելու արհեոտը այնպէս լաւ են ուսումնասիրած պարսիկ պաշտօնեաները, ւքան ալանդ ախունդներն ու միւ9 թ էհիդները. որ լիովին յագուրղ են տալիս կողմերի բորբոքւած կրքերինւ

Մեր նախորդ յօգւածներից ընթերցողը անշուշտրաւական պարզ գռղափար կազմած է պուրսկաստանի պետական կ ու ղ -մի մասին, գիտէ, որ գրական օրէնք գորսթիւն չանի այս երկրռւմ, ամէն խնդրի լուծումը ստանում են Ղ,ուրանից և նրա բացատրութիւններից՝ Դատաստանական գործերի վճռահա տութեան վերքին խօոքն էլ շէրիռւթ ից է սպասում պարսիկը. իսկ շէլւիաթր մի այնպիսի առաձգական զէնք է ճարպիկ ախունդի ձեռքում, որնտ ծռմոււ լմ է իր քմահաճոյքի համեմատ: Ուստի մենք էք շէրիաթ ը մի կողմը թողնելով. պիտի նկարա ղրենք այնպէս, ինչպէս ներկայիս վալսում են աևօրէնն ու անխիղճ առաք)ւորդ համարւալները իրենց հովանալ որութեան տակ մնացած թշւառ ժողովրդի հետ:

1. Գիւղա կան հասարակութեան վէճերը, կո իւները, պարտ ու պահանքի, ժսւռանդութ եան, բաժանման, ընտանեկան հակառ ակութիւնների, մարդ կնոք կա ի բոլոր գործերը կարգա ւորում է գիւղի աղս ախ կա լին (տան ուտ էրը՝), հողատիրոք լիազորի (մուրա չիր ի) հետտ Որովհետև այսպիսի վէճէրի կարդա-ւորութ եան, կամ խտղագացման համար գիւղացին պարտաւորւած՝ է վիճե՛ի գումարից հարկ վճարելու դատաւորներին, ուստի թ;ւառ հողագործը լռելեան հակառակորդի հետ, կամեր կու (ք ՚ւաւրւէ միքնորդու թ 1։աւ1՝ր կարգաւ որում են (։։1։ղիրր, որ ւուրրսււեն անաեղի աուգանքներիղ և աւերւրղ հարկիւյ 1;թ Է