Էջ:Իմամաթ.djvu/258

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


կամ կաո ավարչապետը միանգամայն իրենց վիճակի դատա ւորները և ղաաախաղներն են։ Պարտ ու պատանքի բողոքները, յան լքանքները, քրէտկան գործերը, ոճիրները քննում ու վճռում՛ են ադմինիստրատորները։ Այս գործերը քննում, կռղ մերին և վկաներին լսում, հղրակացաթիւնները և սրոշումնհ րը տալիս են նահանգապետների օգնականները, որոնք իւր հդրայրները3 զաւակները, կամ մերձաւորներն են, որոնց պաշ տօնի կոչողն ու հեռացնողը իրենք են։ Մանր գործերը, դան կա տները լսում, վճռում և վերկացնում են նահան գա սլե տների ֆարրաշ-բաշիները (ոստիկանների աւագը)։ Շէրի օրենքներին ծանօթ նահանդապե տր շատ հմտութեամբ է վարում գործերը, չաղ բաժին է ստանում կողմերից, իսկ անղրա ղկաների որոշումները յւսճախ վափոխւում են՝. Գործերի վճռ ահատութիւնից դատաւորԱհրը տաս տոկոս վարձ են ստանում, բայց մինչև որոշում տալը, վճիռ կայացնելն ու դւ>րծաղրելը երկու կողմից 20*30 տոկոս էլ կաշառ են վերցնում կանխապէս։ Իսկ կաշառն այնքան սովորական է3 որ ղրա դէմ բողոքելը տարօրինակ դէպք կարող է համարւել և այդ փէշ քեաշները արդար վճար են համարում նահանգապետները, քանի որ դրանով պիտի լրացնեն այն գումարր, որը նրանք տաքիս են բարձր իշխանութեան պտշտօնները աճարղով վերցնելու։

6. Եթէ նահանդտպետի շրքապատողները չեն կարողանում համոզել վիճող կողմերին, երբ կողմերից մէկը Լկլահիհէրիաթ ի անունով արգարոլթիւն է պահանքու մ, կամ կաշսւ ռելով նահանգապետին, խնդրում է գործը միւքթէհիդի դուռը ուղարկել, այս դէպքամ վիճողներից ստորադրութիւն են առնում, կողմերից ընարւած, կամ վիճակով որոշած մի միւք թ էհ ի դի մօտ գնաք շ էր իական վճիռն ստանաք ու համար։ Քա