Էջ:Իմամաթ.djvu/278

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


որոշ վճարււվ են դնում իրենց սլաշտօնը։ Ատրպականի քար ղո պա բները արտաքին դոը ծեր ի մինիստրին տարեկան 5—6 հազար թուման հարկ են վճարում իրենց սլաշտօնը ձեռք դցելու համար,րացի անուղղակի նւ էրներից, որը ուղարկում են ինչպէս մինիստրին, նրա օգնականներին, նոյնպէս սաղ բ աղա մին ու պաշտօնակիցնե ոին։ Մեծամեծ գործեր կարդա-ւ ոլւեքիս դարձեալ բաժին են հասցնում ուղղակի գործից։ Պետական դանձարանից քարդոպարներին էլ ռոճիկ չեն տալիս, միայն Ատրպատականի քարդուղարը վեց հարիւր թուման ըս տունում է, որ ճաշ աա պաշտօն ականն երին և գրագիրներին՝ Քարգուղարը վճարում է ղիւանատան քրէհ մօտսո որապէււ հազար թուման։ ծառաներին, խոհանոցին, ախոռապանին, կառապաններին ք ձիերին և սրանց կերը աոնւաղը հինդ հազար թուման: հրաւէրներ դիպլոմատիկական շրջանին, նւէրներ, սէիգներին, ֆարրաշներին և գահամաո անդի սպասա ւորներին տարեկան ոչ պակաս երեք հազար թուման։ Ընտանեկան, ղալաների կբթութեան և ուրիշ ծ տ իւ ոեր ի հետ միասին քարգուդարը տարեկան ելք ունի առնւագր քոան հագար թուման Լմօտ 35,000 րուբլի), բացի այն գագտնի և արտաքո կար ղի փէշքեաշները, որ նա վճարում է մեծամեծներին Թաւրիզում, Թէհրանում, Քէրրէլայում, Մէշէդում, որպէսզի դիրքը բարձրացնէ, դոյութիւնը պահպանէ և անդունդը չգլււրւխ Այո մութը վճարում)ւերբ կարելի է ենթ ագրել, որ սովորականից պակտս չէ, որոնք խնայողութ եամբ կատարողը չարաչար կսխարի, տնաբնակ խաների դասը կանցնի։

23. Ցայանի բան է այս բոլոր ծախսերը վճարում է քար դսպարը, որպէսզի տարեկան մի դդալի շտհ ստանա, նա ձրի չի ծառայում, հայրենասիրութիւնբ չի դրգում նրան գոհոդութիւններ կատարելուտ Մուտքի հտշիւը այնքան դագտնի է.