Էջ:Իմամաթ.djvu/28

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


հետևողներ ուհին, որպէսզի իրանց իշխանութեան դէմ որոգայթներ չլարեն։ \

1890 թ. երբ Նասրէդդին շահը անգլիացիներին կապա լով տւեց Իրանում ծախուելիք ծխախոտը, Թաւրիզի միւշ թէհիդ՝ Միրզահալադ ադան հրամայեց րւղոր վիճակներին* փշրել կալիօնները, չիբուխները և դադարել ծխելուց—անգլիացիների ձեսքից փլելիք ծ՜խախոտը հարամ—ապական-ւ ած՜ հրատարակելով։ Միրզա հաւադի որոշումը երբ հաստատեց ՄիրզաԱղա (հիրազին, որ այն ժամանակ ամենաժողո վրդական միւջթ էհիդն էր Քէրբէլայում, ամլւողհ Իրանի կա լիանները փշրւեցան մի օրւա մէհ և ծխախոտները թափլե ցան աղբանոցները։ Մինչև անգամ խանխաւանը Իրանի ծ՜ա-հոաքող—ադհւականութիւնը չյանդգնևց ծխել, վախենալով իրանց ծառաների մատնութիւններից և ամբոխի դրդո ումից։ <*ահը նահանեեց, քանդեց անգլիացիներին տրւած ղաշնա-գիրը և հազիւ խաղաղացրեց գրգռւած ամբոխը։

հայց ինչպէս իմանալ, թէ որն է այն կատարնա/ իւլէ-մանք որն ունի այն բոլոր առաւելութիւնները, որոնք թւել է անմահ Իմամը հարուլգա գնալուց առահ։ Ընդհանըապէս Քիւֆէի մօտ Մէշէդի-Ա/ի Նէհէֆ կոչւած վայրում և Քէըբէլա յում են գունաւ մ շիաների ու մեն ան շանա ւոը կրօնականները։

Այդտեղ է դիմում շիա կզևրը կատարելագործելու իր ուսումնասիրած Իսլամի աստւած՚աբանութիւնը և իրաւագի տութիւնը։ Իմամ Մէհթիի մեծ թւնգստեան օրից մինչև այ սօր շիիդմի նշանաւոր քարոզիչներըք անձնւէբ հետևողների այդտեղ են դիմում և հաստատւում* Այդտեղ է գիմում ախ• տի քիչ թէ շատ կարոդաթիւն ունեցող քաղաքացին ու գիլ-դացին, դրանց հետ ծանօթանում♦ այդ կզևբի նիստն ու կացը,՝ վարքն ու բարքի հաիկւսցողաթիւնն ու ընւթացքը քննում