Էջ:Իմամաթ.djvu/286

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


հանցին և ինձ մօտ երեք ւսնգտմ որդուն, աներորդուն և օգնականին խնդրա՛նքի էր ուղարկել, որ ես ցուցում չտամ՛ Գործը մեծացսո, Թէհբանից Սագբ-Աղամը և արտաքին գործերի մինիստրը ստիպեցին, սր քարդս լղարը գնա Տէր-Գրի-դորեանցի տունր նեբյողութիւն խնդրէ և սիրտը շահխ Այդ՝ ւգէս էլ եգաւ. դեռ մի թագա շալ էլ ^ոէլ։ տւեց, որ գործը հաշաոլթհամր վերկտցաւ։ Իսկ այսպիսի մի վճիռ ձեռք բերելու համար, ամրօդհ մի տարի խնդրագրեր տրւեցաւ և մօտ հազար թուման ծախսի տակ ընկտւ Տէր-Գրիղորեանը, որը ոչ միայն Սէիդի չէր ծեծել, այլ Սէիդի հրեսն էլ կեանքում չէր տեսել։

27. Քարղուզարից պակաս չեն կեղեքում սէրփէրէստները դաւառներում։ Հերկին տասնեհինգ տարւա ընթացքում ս էը փ էը է ո աները, օդտւելով հայկական հայդուկների խմբումներից, տարէցտարի քարդուղարական տարեկա՛ն վճտրր-փէշքեաշը աւելացնելով, հինգ հարիւր թո։ մանից հասցրին հինգ հագար թումանխ Ա ալմաստի սէրփէրէսար բաղի այս հինգ հազար թ ո լմանից, կան խ անվճար է տալիս քարդուղարին և փիչիքարին հրովարտակի համար, մօտ մի հագար թուման։ Որպէսզի բարձր իշխանութեան հասցրած բողոքողների պատճառով շուտով պաշտօնանկ չդառնա, նա փիշիքարի, քարզու-զարի և կոնսուլատների աւադ միրզաներին (քարտուզար) ամսավճար է տալիս, իւրաքանչիւրին ոչ պակաս 25 թուման, բոլորին տարեկան 1200 թուման։ Սէրփէրաստը իւր անձ-նական ծախսի, ընտանիքի ապրուստ տարեկան վճարում է Աէոնւազը երեք հազար թուման։ Սէրփէբէստի քստնի չտփ գրագիր» ոպասաւոր ձիաւոր և ֆարրաշները .աոնւսւղն ամէն մէկը տարեկան 3—500 թուման, բոլորը միասին ութ հա զտր թուման ւղոպկոէմ են թշէտււ Սա/մասաեցու ց, սլանք