Էջ:Իմամաթ.djvu/288

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


լւում է կօնոա էի միլւզաի ձեո աղբից։ Դատը քենում ու արձա նաղրում են կողմերի ներկայութեան, որոնք ներկայացնում են իրենց փաստհրը դբաւոր։ Թուրք ման* այ ի դաշնագրի զօրութ համր օտարահպատակների գործերի քննութեան մամա• նակ ղ ո կում էն ան երի վրա են հաստատերռ ամէն բան, բերանացի վկայութիւն շհն ընդունում.

29. Քարղուղարի պտշտօնին ու դիրքին թէև շատ խո մոռ աչքով են նայում Ատրպատակւսնի փիշիքևաբը, նւսհան դապետները, մանաւանդ միւԳթէհիդները, նախանձում են նրա եկամուտի, մանաւանդ դիրքի վրա, բայց սրանք էլ նրբանից պակաս չեն կեղեքում իրենց ստորտղրհալ թշւաո մոդովուրդին։ Ամէն մի քբէական գոԼ*ծից աշխատում են օդտւել հաքիմները, փիշիքեարը և միւկթէհիդները, որոնք տքնում են իրար ձեռքից խւել գործերը և իրենց ատեան ներում դատեր Եթէ քարդուզարը անկարող է, դիրքը բարձրը պահել չղիտէ, փիշիքաբը, միւկթէհիդները և նահանդապե տները միջամտում են քրիստոնեասերի, նոյն իսկ օտարականների դսրծհրին և առիւծի մաոր յափշտակում են քար՝ ղոլզարի ճիշ-ւններից։ Եթէ քարղու դարը զօրեղ է, մանաւանդ եթէ թիկունք ուհի գահաժ առանգից ու մինիստր նախադասից, ընդուևւած է կօնսուլների շրջանում, այս դէպքում նա չէղոքացնում է բոլորին, մենակ իւրացնում է հասոյթը։ Բայց և այնպէս զանկատաւորները եթէ ճնշւում են, ղիմում են միւսներին, այս դէպքում նրանց էլ բաժ է հասնում ընդ հանուր աւաբից։ Գործերը իրենց ատեանները քաշելու, կամ ընթ ացքին միջամտելու օդտւևլու համար մեծ կռիւ կա ւիիշիքարի, միլկթէհիդների և քարդուղարի մէկ, այնպէս որ հհ-«ատես քարգուզտրը միշտ շահում է բոլորին, մանաւանդ միւհթէհիդների ախունդների՝. 1°ոյի հտքիմր հակի-Սսւադիւլ