Էջ:Իմամաթ.djvu/33

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


էմեձնանւէր գին ւո բներ։ Այժմ Թէհբանի կենտրոն*4լան վար չութիւնը աւելի ակնածում է որը համարեա գե

Բհխ՚Պ Կ միվթէհիդների մէհ։

12. համաձայն %ուրանի այաթների և իմամների հադիս ներին, ամէն մի հ՚աւաաացեալ, շիա իւր տարեկան գուտ վաստակի տասանորդը տալու է աղքատի, կարօաեալի.ե թըշ ւասի։ Այս գումարը հին ժամանակ ժողովուրդը յ անձն ու մ էր Իմամին՝ Մարգարէի տեղապահին, իսկ Իմամ Ծէհթիի բաց*ա կայութիւնից յնտո՝ միւջթէհիդին, որպէս գի բաժանեն ար ժւսնալորներինէ Իրանի շիա աղդաբնակութիւնը ամէն տար ւա վելվին, պաշտօնեա թէ գործ ակար վաճառական թէ ար հեսայսւոր, երկրագործ թէ մշակ պարատէսր է տարեկան հաշիւները քններ ելևմուտքը ստուգել և իւր վսատակի գուտ ատոբ տոկոսը անմիջապէս փոիյագբել այն միէֆթէհիդին, ո րքէն անձնատուր է եղած։ Հացի այս, ամէն մի կարսգութեան աէր հաւատացեալի մահից յեաս, նրա ժ աո անդ ու թ եւսն երբորդ մասը նոյնպէս հասնում է միւջթ էհիդին, որի ձեռքով բաժանւելու է աղքատներին, թշւտռներին։ Ամէն մի ուրախ Iապէին, հարսանիքին, որգէծննղեան, յաիրդ դ ործերին, սւխտով ամէն ւքարդ դարձեալ որոշ բաժին է ուղարկում Միւֆ թէհիդին՝ կարօտեալներին ցրւելու։

Միլֆթ էհիդները ծասայելով ադդարհակութ եան, վարձ ստանալու իրաւունք հունին. այդ ծաոայութիւնը կատարելու են անձնւիրարաբ։ Շփգաբիրյի Միրգ ա Շլէքսլէբ միւԳթ է հիդր տարին տասներկու ամիս իւր երկրպագուներից ողոր մութիւէւ է հաւաքում և աղքատներին ցբւամ, կարօտեալնե-րին կերակրում ու հագցնում է։ Նա դեռ կեանքում ժողովրդից ոչ ոք ի ոչ մի պատառ հացն է կերԱլ և ոչ էլ թ էյն է խմեր. 4կ ոք ի տուն հիւը *ի գնար ոչ ոքի նւիրած հտգուս-