Էջ:Իմամաթ.djvu/35

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


հ V. Ն Ն Ի և Ի Ն

29

որոնք միլիոնաար հետևողներ ունին. կան այնպիսիները, որ տաս հազար, հինդ հազար, հինդ հարիւր ժ ողովուբդի աէր են և ձգտում են միլիոնի հասցնել իրենց ծխերի թիւը* Մի միՎթէհիդ մեռնելիս, նրա հետևողներից իւրաքանչիւրը ընտրում է իրեն նոր միէֆթէհիդ, հետևում սրան* Ամէն մի ան-հատ կարող է իւր համոզումը փոխել, եթէ միւքթէհիդի դոր-ծ ի—կեանքի ընթացքում որևէ գայթակղեցուցիչ, կամ միտք պղտորողրան նկատի։ Այսպիսի գէպք երում դայթակղութեան պատճառից չհեռանալը յունցանք է շիտ կղերի վարգտպե տութեան համաձայն։

Պարտաւորեցուցիչ չէ, որ միւջթ էհիդը նստի Քէրրէլա, Քիլֆա, Մէշէդ, կամ մի ուրիշ տեղ, Այդ կախւած է միւհթէհիգի կամքից, ժողովուրդը կապլում է անձնաւորութեան, ոչ թէ բնակավայրի հետ» հայց ընղհանրապէս շիաները անձնատուր են լինում Քէրրէլայի միւջթ էհիդն ևը ին, քանի որ Թիւրքիայի խորքերում ղրանց կեանքի խորշերը թափանցելու. ուսումնասիրելու և ծանփթանալու հնարաւորութիւն քիչ ունին և վստահանում են համբալներին» Մանաւանղ Իմամ հիւսկնի նահատակութեան վայրը կապում է շիաների սիրտը նրա գերեզմանի շար^ը պատած ողբասացների հետ։

միւջթէհիդների այսքան բազմութիւնը այնպիսի հակառակութիւննևր չի ծնեցնում շիաների մէհ, որքան գոյ ութիւն ունին ուրիշ կղերի դասում։ Թէև ամէն մի միՎթէհիդ ինք նաղլուխ է գործում, նա չի ճանաչում որևէ հև զին ակութիւն, համարելով իւր անձը ուղղակի Մէհթիի հոգու բնակարան, բայց ևրբէք ՛չի խանգարում գործավարութիւնը շիաների մէհ՝ Պարսկաստանում։ Սրա պատճառն այն է, որ միւջթէհիդները ամէն ճիգ գործ են դնում հեղինակաթիւնները պահպանե

  • |ու, արղտրտսէր, խաղաղասէր, համբերող, հեզ, համերաշխ,