Էջ:Իմամաթ.djvu/36

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


անշահառէր և անփառասէո երևնալա, որպէսզի այս սա տքի \փ յւնակոլթիւննե լավ , ազդածն ակ ուի) հան համակրութիւնը գրտւեն Ա պաշտւին։ Մինչև անգամ, եթէ ժողովուրդը մի միվթէհիդի թողներյվ՝ մխսի կողմն անցնի, մեբժւա& կղերականը չի յ անգղն ի որևէ գործով անրաւա կանութիւնը ար աայայտել։ Այսպիսի դէպքքԱւմ անեամբերատար իպէման կը ղրկ լի բոլոր հետևողներից։ Մ ան ալանդ որ, մեծամեծ միլի թէհիդների երկրպագուները շատ ղժլարաթ եամբ են փս խում իրենց առաջնորդին, և եթէ դաւաճանեհյ * էի միւջթէ հիդները հաղիւ թէ որևէ կորուստ ունենան Իսկ ղեսահաս միւԳթ էհ ի գները, փոքր թւռվ հետևորդ ունեցսղները, միշտ խոհաւրհւամ և համակերպւում են մեծամեծներին\

14. Անցեալ դարում, քաղաքներու մ ապրող շիա կւլերը այքհպէս ղուլա եկտւ իրեն պարտաւորութեան ուղուց, որ պարսիկ քաղաքացուն և գիւղական ամբոխին ցնցեցին ու արթնացրին իւր ղայ>հսր . թ մրա թիկնից։ Հին ժումանակնևրը շիա կղևրը չափաւորութեամբ ապրելով, իւր եկամուաի մե ծւսգոյն մասը բաժանում էր հքաւորներին >ւ կարիքէէերից ձն շլածներին։ 1*իա կղերի նշանարանն էր, ազգաբնսւկութիւ Ար չծանոսբեււնել 6ւա*կեւ*ու| եւ նոս կեւսճքբ դւաւնութհաւքբ չիւեւլդել< Մօ|լանեւ*բ ուսկաւապետութեան կենդանի օրինակ դաւ՚ձաձ, քաա(|ու.(ք եին ամենաքչով բասսկանանալ եւ $բու նաւորել աճտունելի տուրքերով նաուսոսկուբեան կեանքբւ հիա քաղաքաբնակ կղևրը կանգնելով իւր պարտաւորութեան ոահմանի մէջ, վայելում էր թէ ժսղովրդի, թէ պետովժևան վարիչների և պաշտօնակալների և թէ ամբոխի յարղանքը, պահպանում էր իւր դիրքր և ստիպում (Լահհբի գործակալներին խոնարհւ ելա իրենց ժողովրդական ոյժի առաջ։ Հիա կղերի ղերիշխանութիւնը ժողովրդի վրա, ինչպէս վերև ա