Էջ:Իմամաթ.djvu/39

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


եօթր տարի աասֆ ւմեռնելիս, Այդ ահաւոր հարստութ իլհր թողեց դաւակներին, որոնք ժառանգաբար մօլւա էին։ Քսան աարի հաղիւ կա, որ այս միՎթ էհիդի վէ,,ՔՐ եղբայրը Միլւ ղա Հասանը պաշտօն է վարում և այսօր վաթսուն—եօթտ-՛հասուն դիւդ ուհի։

Տասնը հինգ տարի առա| Թաւրիզ դարձած Միրզա Մէօհսինը այսօր քաո ասուն—յիսուհ գիւղ ունի և այլն։

Աոաֆ միլհթէհիդները մրցում էին իրենց առաքինութիւ նով, բարեգործութիւնով, սակաւապետութիւնով, արդարու սիրութիւնով, ողորմած ութ իւհով և հետևողների գնդերով, այսօր մրցում են դիպերի թիւր շատացնելով, գանձեր դի-ւ՚յելով, իրարից հող ու ռայաթ (երկրագործ դաս) յափշաա կեքով։ Թաւրիզիւէօլչաները, Թէհրանի իւլէմները տարիներով իրար հետ կռւում են, վիճում են դանաղան կարւսծների, կայքերի ոահմանների կամ ջըերի համար։ Նորերս աքսորւած Միրզա Հասանը ոուսահսլատակ նադիեին ճնշելու համար, ո րը յանդգնեյ էր նրա վարձում դտնւած Քիւր գիւղը դնելու, իր հպատակ Բախշէիշցիներին սովորացնում էր, գնալ հարւածել, ա լարել, յափշտակել Քիւրի բնիկներին և նրանց դոյ քր, որպէսզի Նա ղիեր րհկճւի, յուստհտաւի և - աժան դնով նրան ծախէ այդ գիւղը՝ Կարելի է հարիւրաւոր փաստեր բերել կալւածական վէճերից, թէ ինչպէս իրար դկմ թակարդներ են լարում մօլւաները, որ յավդտակեն իրար կսւ/ւածները, բայց քանի որ Պարսկաստանում պետական հիմնարկսւ թիւննեբ չկան, դատարաններ, արխիւներ, դրադրութիւններ դոյութիւն չուեին, մարդ չի կարող կարգին ստատիստիկա պատրաստել և հետևանքները հրատարակել։

Մօլւաների իրար դէմ բացած այս վէճհրր, հսւկառակու

թիւնները, կալւածներ յափշտակելու համար կատարած նեն

3