Էջ:Իմամաթ.djvu/41

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


ՋԱՆՆԻՇԻՆ

35

անտանելի է սիւննի, կամ քթի սասն եու թ տգաւորի գերիշխա նութիւնը։ (2հա, թէ իԴչ վիհ է բացել շիա կղերը ժողովրդի և նրա իշխանականների մէջ, ահսւ, թէ իԴչ է պատճառը, որ Իրանի գազակալները այնքան խախուտ դիրք են ունեցել չնայելով որ ամէն միջոցի դիմել են։ շէրիաթին հպատակւել > են, որ հաշտւեն կղերի հետ և սիրւին հպատակներից։ ժողովբղի սէրը և համարումը ղբաւելու համար, նասրէղդին (պաշտպան կրօնի) շահը իրեն Կուլամ-Ս՚էշէդի (Մէշէդին սպա-սաւոր) և Իմամ Րզայի գերեզմանի վաշին աւելող էր անւանում։ (1յգ ուխտատեղի եկամսւաից ստացւած՜ ցորենից նրա համար յատուկ հաց էին պատրաստում, որ ֆեբմեոանգ նկաա ւի հասարակութիւնից, բայց ժսղովուբգին այնպիսի քարոզներ ու դասեր է կարդացել դարերի ընթացքում շիա կղերը, որ այդպիսի ց"քցևբը նրա համոզումները չէին կարող փոխել։

<1իա հաւատացնալները եբբէք և ոչ մի դէպքում չի կարող հպատակւել սրեէ աշխարհային իշխանու թեան։ Հաննիշինից զատ, բոլոր իշխանութ իւեները բռնակալաթիւն է նկատում և ձդտում է ազատւել այդ բռնակալներիդ։ Հայց մինչև ազատւելը, նա իւր կեանքր փրկելու (Թաղիյէ) համար պար-տաւոր է կեղծել, հպատակաթիւն ձևացնել, հաւատարմսլ-թիւն որսալ, համաձայն Իմամ հաֆէրի հադիսներիւ հացի այո պէտք է նկատի ունենալ, որ ինչպէս ամէն մի սոսկ շիա իրեն այլահնոբդ, Իմամին ֆաննիշին էն ղանում է միւջթէհիդներից մէկին, Իրանի շահերն էլ որպէս շիա հաւաաացեալ նեբ, դալանում են և բեղունում են միւջթ էհիդներից ամենա ժողովրդականին Իմամի հոգու բնակարան և հպատակւում սրա արձակած վճիռն երին։ Այս պատճառով միւջթ էհիդները ժողովրդին քԱՒբոզոս1 են, թէ քանի որ համայնքը հով լի կարիք ունի և իրենք հնարք չեն գտնում բռնակալութիւնը ֆըն֊