Էջ:Իմամաթ.djvu/48

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


էին ճշմարտասիրութետմբ, որոնց վէպերն ու աս.ա1րւերբ շրրհում էին անաբատութեան և ճշմարտութեան շուրթը, այսօր դուցէ նրանց հոգիները ցնցւում են, նկատելով իրենց յահորդների այս ամօթալի կ հանքը։

ճշմարիտ է, տնտեսական պայմանների ներգործութիւնն ՚ էք որ փոփոխում է—յհ գա շրշում է կեսսհքը, բայց այս խըհդրում նպասսւաւոր ղեր է կատարել նոյնպէս կրօնական պատ գամը։

Մահմէդից ոչ շատ ուշ յետո, իմամ հտնիֆին, Մահմէդի հետ ապրող երեք հաբիւբից աւելի հասակաւոր կրօնակիցների գրաւոր, բերանացի պատմւածքները հաւաքեց և ղրանց կարգի բերելով կաղմեց Սիւննի—Իսլամների •րէեսդիրքր—

/ •

ՍիւԱնան, որին այոօր հետևում է ամբողջ միւսիւլման աշ խարհը, բացի շիաներից։ ճշմարիտ է, բացի իմամ-հանիֆիի հետևողներից Մ ալիքի, Թէմբէլի, հաջի, աղանդաւորներ էլ կան, բայց սրանց տարբերութիւնը այնքան աննշան է, որ բոլորին էլ կարելի է անրաժան սիւննի համարել, այն ինչ (հիաները հիմնաւորապէս անջատւած և հեբձւած են իսլա մից, որի օրէնքները խմբագրեցին Իմամ-հաֆէրը և Իմամ Բաղրը Իմամ հանիֆիի հակառակ։

Պէտք է ասել, որ Իմամ հանիֆին ինքն անձամբ տեսել և լսել էր իսլամի հիմնաղբին և ամենաբարեխիղճ կերպով հաւաքել ու գրել օրկնսգիրքը Աիւհնան, այն ինչ իմամ հա ֆէրը ոչ միայն չէր տեսել օրէնսղրին, այլ չէր է) ուղում լր սել ականատեսների պատմւածքները և գրւածքները։

Իմամ-հաֆԼրը և Իմամ Բաղրը՝ Մ արղարէի Թոռի՝ Իմամ հիւսէյի-նի թսռնու եսռն էին և շիաների հինգհրորդ և վեցերորդ իմամներըւ Իչպէսյայտնի է, Ալին և սրա յաիրդները հրատարակեցին, թէ իրենք* որպէս մարգարէի օրինական յաֆոբղներ, յուրա֊