Էջ:Իմամաթ.djvu/49

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


բերութեան մէհ են Գերագոյնի հետ և տւած բոլոր պատգամները ամենագէտից է բղխած։ Հետևաբար այս իմամների |ւ« լոր հաղի սները—բացատրութիւնները համաբսոմ է շիաների համար—Գեոսզոյն յայտնութիւն։

Իմամ հաֆէրի տւած բոլոր պատգամները հակասամ էին Իմամ հանիֆի պատղամներին, և խալիֆները Մուավեա, Եղիդ և հաւորդները, այս հակավտըղապետութեան համար, սկսեցին հալածել շիաներին։ Հալածանքն՝ այնտեղ հառաւ, որ շիաներին բանտարկում, տանիւմ և սպանում էին չարաչար կերպով։

ճ՚հշումը ւոյն աստիճանի սասակացաւ, որ իմամ հաֆէրը հետևողներին փրկելու համար ուղղակի հաղիս—բացատրութիւն և պատգամ տւեց շիաներին, որ կեանքհրը փրկելու համար պարտաւոր են Թաւլւ|իւսթ անելու, այսինքն կեղծե լու, ծած կելու իրենց ներքին աշխարհր և միտումները իրենց հակառակորդներից։

Այս Թւա|ւ|իաթի հաղիսներուէք ասւած էք որ եթէ մի տեղ հարիւր շիա լինի և մի սիւննի, բոլոր շիաները թէ լլտցումը և՝ ադօթքը պիտի կատարեն սիւննիների իմամի—հանիֆի ի պատւիրած ձևով։ Եթէ մի ահդ հագար շիա լինի և մի սիւն նի, շիաները պիտի խսնան սիւննի ձևանալ և՛ կեղծ ել սիւն նիի աստի Շիաները պարտաւոր են շատ ճարպիկ կերպով կեղծել և չթոյլ տալ, որ սիւննին կասկածի և նրանց կեան քը վտանգի մատնի: (Լիան նեղ ընկած պարագային պարտսււոր է միշտ կեղծել և ծածկել իւր ներքին աշխարհը հակաո ակորդներից։ Այո հադիսին հակառակ վարւոդը դատապարտելի է, թէ իւրայինների շրջանում և թէ հանդերձնալ կհտնքում։

Շիաների այս ծպտհալ վիճակը տմբոդֆ դարեր տևեց,