Էջ:Իմամաթ.djvu/96

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


րիմ երեք ւելւային, %ա դվինի դատաւորին ստիպեցին սրանց կալանաւորել, տանթելով խսստովանեցնել։ Ոճրագործը նկատելով, որ իւր փոխարէն անմեղներին են տանթում, ներկա-յանում է դատաւորին, անձնատուր է լինում, խոսստվանելով մեղքի փաստերով էլ ապացացանում է, թէ ինքն է չարագործը ևրացատրամ է պատճառները: %աղվինի կաս ավարի չը միւթթ էհիդի, և մեռնողի որդիների թախանձանքից ստիպւած ոճրագործին, Թահիրէի և երեք մտերիմ իւլէմների հետ ուղարկում է Թէհրան, հաթի֊Միրզա-Աղասի վէղիրին։ Այդ՜ տեղ չարագործը բանտից փախչում է, երեր իւլէմները զոհ են գնամ ղրպատողների մեքենայութիւններին, քանի որ չեն գիթանում Բաբին ուրանալ, իսկ Թահիրէին յանձՆռմ են Քալանթար—թ աղապետին իւր տան մէջ արգելելու։

28. Թահիրէն իւր քարոզութիւններով այնպէս համրտւ վաստակեց, որ ամրողթ Թէհրանի մտքի և գրչի ներկայացուցիչները, նշանաւոր պաշտօն ականները հիանում ույափշատկ ւում էին նորա աաղանդով։ Թահիրէն հետևելով Բաբին՝ քալաղում էր միակնութ՝իւն, հաւասարութիւն երկու սեռի մէթ, քօղի թնթում, սիրո ամուսնութիւե, կրքերի սանձում, ազգերի, ցեղերի, կրոնների անխտրութ իւհ և եղրայրաթիւն համայն մ՚արգկութեան։ նա առաթինն էր, որ եղծեց ծոմը, աւելորգ ծ էսերը, օրական հինզ անգամի աղօթքը, ալելորգապաշաութիւնները, որոնք գոյութիւն ունեն իսլամի վարդապետութիւնով և քարոզեց համարձակ իրեն հետևել՝. Նա սր մի ժամանակ Փէրրէլայում վարագոյրի ետեից էր խօոում իւր ճառերը թալտրաներին, քօգն ու չարսաւը պատառե/ով համարձակ բարձրանում էր ամրիան, հերարձտկ ևրաց կրծքով,քալաղում էր հաւաքւած երկսեռ Բաբիներին իւր խրոխտ և հուժկու որոտով, ազդու ոճով, քսւղցր ձայնով և գրալիչ շար-