Էջ:Իմամաթ.djvu/98

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


տիկանութիւնը սկսեց կալանաւորել պատահած մարդուն և լք ցրին բանտերը։ Մայրաքաղաքի խորքերը, ներքնաաները թագնուած խարիներին խումբ խումբ կալանաւորում և տանթում էին, որ խոսաովանեն ու մատն են իրենց աո անարդներին* Տանթանքից աղասււում էին միայն նրանք, որոնք հայհոյում էին Բաբին և նրա վարդապետութիւնը, կամ նրանք, որոնք լքցնում էին դահիճների դատաւորների գրպանները, իսկ մնացեալներին ենթ արկում էին զարհուրելի տանջանքների։ Առութին օրերին մի ժողովում ձերբտկալուած 38 հոգաց միայն եօթը մարդ չարացան Բաբին ու հաստատ մնացին իրենց դաւանանքի վրայ, մերմելով թախանձանք, խոստում, սպտոնալիք, հերոսաբար վղերը մեկնեցին դւոհիճձւերին։ Սրանցից մին Բաբի խնամակալ քեոին% Սէիդ Ալին էր, 70ւ ասր ուտն ալևոր, որին ազատելու համար թէև 300 թուման խոստացան շիա վաճառականները, որպէսզի Սէիդի արիւնը չըմ)ւայ իրենց վզին, բայց՜որովհետև հաստատամիտ ծերուկը չուրացաւ հաւատքը, զարհուրելի տանթանքով ղլխատուեցաւ՝. Երկ րորգւչ Թուրշիթի միւթթ էհ ի դն էր, երրորդը %ու մի միւթ թէհիդԱէ 1որրորդը Քիրմանի միւթթէհիդը, հինգերորդը մայր-թ աղուհիի աղօթարարը, վեցերորդը Թաւրիզեցի յայտնի վա ճստական, որոնք բոլորը հերոսաբար զոհուեցան իրենց դա դւովոսբի համար։ Եօթ երորդը մե դեռահաս և շատ գեղեցիկ երիտասարդ էր, Մարաղւսցի սէիղ, որին ինչ խոստումներ արին, վաղ, թ ոշակ, պաշտօն, պալատի մինիստրի ազթիկր, բայց շկարողացան համոզել, հա անվրդով կարդաց Բաբի ա նունը, նրա ազօթբը և ուրսւխաթեամբ գլուխը յանձնեց դսւ

հիճին։

30. Զարհուրելի, արևելքին յատուկ ինկվիզիցիական տանթանքներ սալին հաթի Սիւլէյման խանին՝. Երբ այս պս։•