Էջ:Հանրամատչելի բժշկական հանրագիտարան (Popular medical encyclopedia).djvu/758

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված էԳՐՔՈՒՄ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԸ
ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ալերգ. - ալերգիական

ամեր. - ամերիկացի, ամերիկյան

անատոմ. - անատոմիական

անգլ. - անգլիացի, անգլերեն

առողջ. - առողջական

առողջապ. - առողջապահական, առողջապահության

արդ. - արդյունաբերական

արլ. - արևելք, արևելյան

արմ. - արևմուտք, արևմտյան

բալնեոլոգ. - բալնեոլոգիական

բարձր. - բարձրություն, բարձրությամբ

բժշկ. - բժշկական

գերմ. - գերմանացի, գերմաներեն

գինեկոլոգ. - գինեկոլոգիական

գլխ. - գլխավոր

դ. - դար

դդ. - դարեր

դեկտ. - դեկտեմբեր

երկար. - Երկարություն, երկարությամբ

երկրբ. - երկրաբանական

զինվ. - զինվորական

թ. - թիվ, թվական

թթ. - թվեր, թվականներ

ժող. - ժողովրդական

ինստ. - ինստիտուտ

լայն. - լայնություն, լայնությամբ

լսող. - լսողական

կանադ. - կանադացի

կենդ. - կենդանական

կենսբ. - կենսաբանական

կենտր. ֊ կենտրոնական

հզ. - հազար

հիմն. - հիմնական

հիմն. (թվի հետ) - հիմնադրվել է

հոկտ. ֊ հոկտեմբեր

հս. - հյուսիս, հյուսիսային

հվ. - հարավ, հարավային

հուզ. - հուզական

հունգ. - հունգարերեն, հունգարացի

հունվ. - հունվար

մաթ. - մաթեմատիկական

մեխ. - մեխանիկական

մ.թ.ա. - մեր թվականությունից առաջ

մլն. - միլիոն

մլրդ. - միլիարդ

նախ. - նախարարություն

ներզատ. - ներզատական

նոյեմբ. - նոյեմբեր

շին. - շինարարական

սան. - սանիտարական

սանլուս. - սանիտարալուսավորչական

սանտեխ. - սանիտարատեխնիկական

սեպտ. - սեպտեմբեր

սոց. - սոցիալական

սոցապ. - սոցիալական ապահովություն

տեխ. - տեխնիկական

տնտ. - տնտեսական

ուր. - ուրիշներ

ուս. - ուսումնական

փիլ. - փիլիսոփայական

փետր. - փետրվար

քաղ. - քաղաքական

ևն - և այլն

օգոստ. - օգոստոս

օրգ. - օրգանական

ֆակ. - ֆակուլտետ

ֆիզ. - ֆիզիկական

ֆիզիոլոգ. - ֆիզիոլոգիական

ֆրանս. - ֆրանսերեն, ֆրանսիացի

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

ԱԺ - Ազգային ժողով

ԱԿՀ - ավտոմատ կառավարման համակարգեր

ԱՀԿ - Առողջապահության համաշխահային կազմակերպություն

ԱՆ - առողջապահության Նախարարություն

ԳԱԱ - Գիտությունների ազգային ակադեմիա

ԳԱԿԹ - գամմաամինակարագաթթու

ԳԽ - Գերագույն խորհուրդ

ԳՀ - գիտահետազոտական

ԳՀԻ — գիտահետազոտական ինստիտուտ

ԴՆԹ - դեզօքսիռիբոնուկլեինաթթու

ԵԲԻ - Երևանի բժշկական ինստիտուտ

ԵՊԲՀ - Երևանի պետական բժշկական համալսարան

ԵՊՀ - Երևանի պետական համալսարան

ԷՆԱ - էրիթրոցիտների նստման արագություն

ԺԿԽ - ժողովրդական կոմիսարների խորհուրդ, ժողկոմխորհ

Ժողկոմատ - ժողովրդական կոմիսարիատ

ՀԳԱ - Հայաստանի գյուղատնտեսական ակադեմիա

ՀԽՍՀ - Հայաստանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետություն

ՀՀ - Հայաստանի Հանրապետություն

ՀՀՀԿ - Հիգիենային և հակահամաճարակային հսկողության կայան

ՀՕՊ - հակաօդային պաշտպանություն

ՁԻԱՀ - ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշ

ՄԻԱՎ - մարդու իմունային անբավարարության վիրուս

ՊՀՀԾ - պետական հիգիենային և հակահամաճարակային ծառայություն

ՌՆԹ - ռիբոնուկլեինաթթու

ՔՊ - քաղաքացիական պաշտպանություն

ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ա - Ամպեր

գ - գրամ

գ ատոմ - գրամ-ատոմ

դբ - դեցիբել

ժ - ժամ

լք - լյուքս (լուսավորվածության միավոր)

ծավ. % - ծավալային տոկոս

վալ - կալորիա

կգ - կիլոգրամ

կկալ - կիլոկալորիա

կՎ - կիլոՎոլտ

կՎտ - կիլոՎատտ

կՎտժ - կիլոՎատ ժամ

հա - հեկտար

Հց - Հերց

մ - մետր

մ2 - քառակուսի մետր

մԱ - միլիԱմպեր

մգ - միլիգրամ

մգ % - մգ-ը՝ 100 մլ-ում կամ 100 գ-ում

մկգ - միկրոգրամ

մկլ - միկրոլիտր

մկԿյուրի - միկրոԿյուրի

մԿյուրի - միլիԿյուրի

մկմ - միկրոմետր

մկվրկ - միկրովայրկյան

մմ - միլիմետր

մմ2 - քառակուսի միլիմետր

մմ.ջ.ս - միլիմետր ջրի սյուն

մմ. ս.ս. - միլիմետր սնդիկի սյուն

մՎ - միլիՎոլտ

մվրկ - միլիվայրկյան

նմ - նանոմետր

պտ/վրկ - պտույտ վայրկյանում

Ջ - Ջոուլ

սմ2 - քառակուսի սանտիմետր

Վ - Վոլտ

Վտ - Վատտ

Վտ ժ - Վատտ ժամ

վրկ - վայրկյան

տ - տոննա

ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՊԱՏԻԿՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱՍԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱԿՈՉՄԱՆ ՆԱԽԱԾԱՆՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

դ - դեցի ... (10-1)

դկ - դեկա ... (10-1)

կ - կիլո ... (103)

հ - հեկտո (102)

Մ - Մեգա ... (106)

մ - միլի ... (10-3)

մկ - միկրո ... (10-6)

ն - նանո ... (10-9)

ս - սանտի ... (10-2)